Роздрукувати сторінку

Національної металургійної академії України, НМетАУ

« Назад

В даний час Національна металургійна академія України є державною установою з IV рівнем акредитації і має розвинену інфраструктуру. НМетАУ проводить освітню діяльність для всіх кваліфікаційних ступенів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) в 20 філіях і більше ніж на 60 спеціальностях; проводить підготовчі курси.

Національна-металургійна-академія-України, НМетАУ

У НМетАУ навчається близько 15000 студентів, 175 аспірантів і 10 докторантів, працює близько 1000 викладачів і наукових працівників.

До викладацького складу входить 14 % докторів та професорів наук, які мають вчені звання. До них також входять член-кореспондент НАН України, 25 дійсних членів і членів-кореспондентів галузевих академій України.

16 з них мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії.

На базі академії також створенні спеціалізовані школи, кількість яких налічується понад 13. Широко знайомі в Україні та за її межами: Дніпропетровська наукова школа теоретичного та прикладного металознавства, Українська фундаментальна школа електрометалургії, а також школи за такими спрямуваннями як металургія сталі й чавуну, теплоенергетика, металургійне обладнання, теплотехніка, обробка металів.

Академія уклала міжнародні угоди, програми, проекти, гранти з ВНЗ, фірмами, вченими США, Швеції, Італії, Китаю, Німеччини, Росії та інших країн світу. За ініціативою НМетАУ створений консорціум п'яти технічних університетів: Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, України, розроблений інтегрований навчальний план підготовки фахівців за напрямом «Металургія».

Випускники університету мають можливість навчатися в європейських університетах, їм надається можливість проходити стажування та практику в різноманітних дослідницьких установах, центрах Європи.

Контакти Національної металургійної академії України

Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600.

Телефон: +38 (056) 745-53-51.

Сайт: http: www.nmetau.edu.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Національна-металургійна-академія-України

Історія НМетАУ

Національний металургійна академія України (НМетАУ) є одним з найстаріших вищих навчальних закладів металургії. Вона була створена в жовтні 1899 як відділ Катеринославського вищого гірничого училища.

У 1912 році відділ був перетворений в металургійний факультет Катеринославського гірничого інституту.

У 1930 році він придбав статус незалежної установи вищої освіти і отримав назву Дніпропетровського металургійного інституту. У 1993 році вищий навчальний заклад отримав статус державної металургійної академії України, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України, а в 1999 році отримав статус Національної металургійної академії України відповідно до указу Президента Україна.

Матеріально-технічна база Національної металургійної академії України

Академія має потужна матеріально-технічну базу, до якої входять: навчальні корпуси, лабораторії, кабінети, бібліотека, спортивні зали,гуртожиток, центр дозвілля.

Робота бібліотеки спрямована на створення умов для практичної діяльності роботи студентів, викладачів і професорів, науковців Національної металургійної академії України.

Бібліотека - це освітній, науковий, інформаційний і культурний підрозділ академії., книжковий фонд якої становить 600000 примірників. Є книги по металургії, машинобудуванню, хімічної промисловості, економіки, інформаційних технологій і т.д.

Є 3 абонентських віддалення, 2 читальні зали, довідково-бібліографічний відділ та відділ масової роботи. Є 2 філії бібліотеки в Нікополі та Кривому Розі.

Бібліотека академії Національна металургійна була заснована в 1930 році. Це був рік заснування металургійного інституту як самостійного навчального закладу.

Факультети Національної металургійної академії України

1. Факультет комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації.

Кафедра систем інформаційної технології і був створений у Національній металургійній академії України в 2001 наказом. Він проводить підготовку фахівців двох професій: «Система інформаційних технологій» і «Інформаційні технології проектування».

2. Металургічний факультет.

Кафедра заснована 14 березня 1944. Відділ проводить підготовку бакалаврів, спеціалісти та магістрів спеціальності «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів».

Кафедра має предметну аудиторію і дві навчально-наукові лабораторії із загальною площею 87 і 42 м2, обладнана лабораторними установками для визначення описів технічного аналізу вугілля, коксу і різних видів вуглецевих матеріалів, індексів спікання, вивчаючи процеси спікання та інших досліджень.

Крім того лабораторії поставляються з обладнанням для вивчення теплових, мас-обміну, гідродинамічних і механічних процесів і апаратів хімічної технології.

На кафедрі вивчаються дисципліни за професійним спрямуванням. А саме: фізичні та хімічні основи процесів обробки палива викопного, технології та обладнання обробки твердого палива викопного, підготовки вугілля для коксування, виробництва коксу і вуглецевих матеріалів, видобутку і переробки летючих продуктів коксування.

3. Кафедра перекладу та іноземних мов.

Відділ є частиною гуманітарного факультету. Тут викладається 6 іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська та латинський - плюс російська для іноземних громадян. Проводиться навчання студентів (бакалавр і магістратура) та аспірантів.

Викладачі нашої кафедри проводять заняття практичні заняття іноземної мови в рамках навчальної програми НМетАУ і мають спільні проекти з міжнародними науковими та промисловими партнерами. Починаючи з 2004 року, кафедра готує перекладачів для металургії.

4. Відділ інтелектуальної власності (ІВ).

У сучасних умовах ринкової економіки, об'єкти ІВ забезпечують підприємству конкурентоспроможність і додатковий дохід, так що ІВ-набуває особливого значення і актуальності.

Кожен автор об'єктів ІВ повинен бути в змозі захистити його результати.

Студенти набувають знання та навички, які необхідні для вирішення проблем, пов'язаних з правовою охороною, економікою, комерціалізаціє та захистом прав інтелектуальної власності.

Список навчальних дисциплін включає в себе: авторське право і суміжні права, права промислової власності та їх захисту, придбання прав, маркетинг ІС, патентно-інформативний дослідження.

НМетАУ

Дозвілля та творчість Національної металургійної академії України

«Арт - Метал» був створений, щоб об'єднати талановитих, творчих людей.

Це група, яка організовує різноманітні культурні заходи, учасники якої читають прозу, поезію,займаються живописом та іншими жанрами.

«Арт - Метал» допомагає взаємному обміну творчими ідеями та досягненнями яскравих індивідуальностей, які гармонійні, унікальні. Тому що талановита людина талановита в усьому.

Навчаючись в одному з провідних університетів України та набуваючи технічну або гуманітарну професію, Ви можете одночасно навчатися і творчо та активно співпрацювати з цією групою, робити свої творчі внески до неї.

Велика кількість творчих осіб, які здійснюють різноманітні дослідження або виконують наукові роботи мають змогу друкувати свої напрацювання в наукових виданнях.

Середня вартість навчання в Національній металургійній академії України

1. Педагогічна освіта – 5500 тисяч гривень;

2. Економіка підприємства – 8200 тисяч гривень;

3. Менеджмент і адміністрування – 8200 тисяч гривень;

4. Природничі науки – 8800 тисяч гривень;

5. Металургія та матеріалознавство – 5400 тисяч гривень;

6. Енергетика ти енергетичне машинобудування – 5400 тисяч гривень;

7. Електротехніка та електромеханіка – 5400 тисяч гривень;

8. Хімічна технологія та інженерія – 5400 тисяч гривень;

9. Гуманітарні науки – 8500 тисяч гривень;

10. Інформаційна та обчислювальна техніка – 7700 тисяч гривень;

11. Метрологія – 5400 тисяч гривень.

Національна-металургійна-академія-України  НМетАУ

Отже, Національна металургійна академія України – є провідним навчальним закладом України, що проводить підготовку за індустріальними напрямками діяльності. З університету випустилася велика кількість досвідчених фахівців, які зараз займають керівні посади на підприємствах та розвивають сферу індустрії.

Навчання проводиться висококваліфікованим педагогічним складом, який постійно удосконалює та поліпшує проведення навчального процесу, що дає змогу здійснювати навчання на вищому рівні. Навчання відбувається відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів. Це дає змогу спеціалістам працювати не тільки в Україні, але й за кордоном і бути конкурентоспроможним на ринку праці.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!