Роздрукувати сторінку

Український державний хіміко-технологічний університет, УДХТУ

« Назад

Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) - ВНЗ в місті Дніпропетровськ. Єдиний спеціалізований вищий навчальний заклад України хімічного профілю.

Український-державний-хіміко-технологічний-університет УДХТУ

В даний час в ньому налічується 9 факультетів (у тому числі шість очного відділення), 39 відділів.

В університеті викладає більше, ніж 480 викладачів (у тому числі 48 докторів наук і професорів), кількість студентів всіх форм навчання становить понад 8800 чоловік.

У 2008 році з університету випустилося 3149 фахівців, у тому числі 128 магістрів, спеціалістів.

В університеті активно працює три спеціалізованих вчені ради захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

У липні 2008 року університет отримав вищий рівень акредитації – IV і отримав ліцензію на проведення навчального процесу.

Отже, співробітники та студенти УДХТУ в змозі успішно вирішувати складні проблеми сьогоднішнього дня і з упевненістю в завтрашньому дні.

Контакти Українського державного хіміко-технологічного університет

Адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 8.

Телефон: (0562) 47-46-70.

Сайт: http://udhtu.com.ua.

Електронна пошта: [email protected]р.ua.

Історія УДХТУ

Заснований УДХТУ 15 травня 1930 року. Першим директором нового інституту став П. Т. Сторожук. В інституті діяло два факультети: технологічний, де готувалися інженери за спеціальністю «Виробництво коксу та вилучення побічних продуктів», і факультет основної хімічної промисловості, випускники якого навчалися на спеціальності «Виробництво кислот і лугів».

Викладачами перших студентів-хіміків були відомі вчені Л. В. Писаржевський, А. І. Бродський, Ю. В. Коршун та ін. Перший випуск спеціалістів відбувся в 1931 році і складався з 18 осіб.

У 1932 р Інститут очолив Б. Т. Білокопитов, під керівництвом якого сталася структурна реорганізація інституту, були відкриті спеціалізації: «Коксування», «Витяг продуктів коксування», «Синтез аміаку», «Інженер-дослідник для хімічної промисловості» та ін. У 1933 році був утворений механічний факультет зі спеціальністю «Обладнання хімічних заводів».

На початку 1940 року в інституті існувало 2 факультету, де працювало 19 кафедр. Велася робота по відкриттю нових спеціальностей. Після початку війни інститут евакуюють у місто Кемерово, де він починає працювати як оборонне підприємство з виробництва пляшок із запальною сумішшю.

У травні 1944 року інститут повертається в місто Дніпропетровськ. ВНЗ очолив професор М. І. Савін.

Ректором ДХТУ в 1950-1972 роках був професор Лошкарьов. За час його керівництва інститут поповнився новими кафедрами і факультетами. Почалося будівництво спортивного комплексу і заміській базі відпочинку «Дубовий гай». У 1969-1970 навчальному році на 32 кафедрах навчального закладу працювало 367 осіб, серед яких 17 докторів і 171 кандидат наук.

За великі досягнення в розвитку хімічної освіти в 1978 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

З 1984 по 1998 роки інститут очолював доктор технічних наук професор Яків Іванович Білий. У 1993 році інституту було надано статус університету. Колишній ДХТИ став Український державний хіміко-технологічний університет - єдиним спеціалізованим вищим навчальним закладом України хімічного профілю.

З 1998 по 2013 роки університет очолював професор М. В. Бурмістр. Для забезпечення безперервної освіти на базі ВНЗ створюється навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять 6 коледжів, 2 технікуми, 3 ліцею та 10 підприємств хімічного профілю.

В даний момент в університеті навчається близько 8000 студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання. Ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів на 7 факультетах, по 17 напрямам і 27 спеціальностям.

Університет має високий науково-педагогічний потенціал: навчальний процес здійснюється на 38 кафедрах, де працює 450 викладачів: 49 докторів наук, професорів і 220 кандидатів наук, доцентів.

В університеті працюють три Вчені ради, що приймають до захисту докторські дисертації за 10 спеціальностями. Всього в аспірантурі університету навчається більше 60 аспірантів на 27 кафедрах за 5 галузям наук і 25 наукових спеціальностей.

Університет є колективним членом 12 галузевих академій. Більше 30 вчених університету обрано академіками і член-кореспондентами цих академій. 10 вчених - члени зарубіжних академій.

УДХТУ має угоди про співробітництво з більш ніж 30 зарубіжними університетами і більш ніж 30 іншими закордонними установами.

Український-державний-хіміко-технологічний-університет

Основні напрямки діяльності УДХТУ

Університет проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями хімічного, фармацевтичного, харчового, біохімічного, економічного, машинобудівного та комп'ютерного напрямків.

Крім цього, проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук). Наукова робота проводиться у двох НДІ, 10 науково-дослідних лабораторіях і на всіх кафедрах університету.

В університету є можливість виконання науково-дослідних робіт. У УДХТУ проводяться фундаментальні і прикладні НДР на замовлення держави, підприємств та зарубіжних країн.

Приводить перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. У УДХТУ можна отримати другу вищу освіту та підвищити кваліфікацію фахівців з усіх базових спеціальностях.

Міжнародне співробітництво Українського державного хіміко-технологічного університет

Відповідно до угод з іноземними установами вчені обмінюються досвідом в галузі освіти, навчання роботі, спільні дослідження; підвищувати кваліфікацію працівників, робота в команді в публікації статей, участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Університет здійснює науково-дослідну роботу, фінансовану міжнародними фондами та організаціями:

- спільні наукові дослідження з науково-дослідним центром технологічного центру, Великобританії (за підтримки британського Королівського товариства);

- дослідження Корпорації "BI Technologies Corporation" (США);

- університет розробив спільний проект разом з Інститутом біоорганічної хімії (Узбекистан) та Державним конструкторським бюро "Південний" (Україна).

Університет підтримує контакти з міжнародними фондами CRDF, INTAS, НАТО, DAAD, Американськими Радами, IREX, ТАСІС, інформаційними та консалтинговими центрами, освітніми і міжнародними центрами та іншими організацій.

Співробітники та студенти УДХТУ приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, спільних досліджень у провідних навчальних закладах і науково-дослідних центрах у США, Великобританії, Росії, Молдови, Польщі, Чехії, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Угорщини, Болгарії, Білорусі та інші.

Факультети Українського державного хіміко-технологічного університет

Навчання проводиться на таких факультетах:

1. Факультет технології неорганічних речовин – проводить підготовку фахівців за напрямками хімічні технології неорганічних речовин, технічна електрохімія та екологія. Вартість навчання на факультеті становить 7 500 гривень. Набір проводиться на базі 9, 11 класів, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

2. Факультет технології високомолекулярних сполук. На факультеті проводиться підготовка спеціалістів за такими сферами діяльності: хімічні технології високомолекулярних сполук, технології жирів і жирозамінників, хімічні технології альтернативних енергоресурсів та технологія переробки деревини. Вартість навчання на факультеті у середньому становить 7 000 тисяч гривень.

3. Факультет комп’ютерних наук та інженері. Спеціалісти отримують знання з таки напрямків: метрологія та вимірювальна техніка, інформаційні управляючі системи й спеціалізовані комп’ютерні системи. Вартість навчання на факультеті становить близько 6 000 тисяч гривень.

4. Механічний факультет. З факультету випускають спеціалісти таких напрямів, як машинобудування, теплоенергетика. Випускники мають можливість проходити практику на вітчизняних підприємствах, а також закордоном, для здобуття навичок за сучасними технологіями. Вартість навчання на факультеті становить 6 500 тисяч гривень.

5. Факультет технології органічних речовин та біотехнології. Один з найважливіших і ведучих факультетів у університеті, який проводить підготовку спеціалістів за наступним спеціальностями: промислова біотехнологія та хімічні технології органічних речовин. У середньому вартість навчання складає 7 500 гривень.

6. Економічний факультет. Підготовка спеціалістів проводиться за наступними напрямками: фінанси і кредит, економічна підприємства, економічна кібернетика. Вартість навчання становить близько 7 500 тисяч гривень.

Завдяки потужній матеріально-технічній базі університет забезпечує студентів якісним навчальним процесом. Заняття відбуваються в обладнаних навчальних кабінетах з інноваційними технологіями. Для кожного студента підбирається індивідуальний підхід, викладачі допомагають їм всесторонньо розвиватися. Важливим моментом в житті студента є забезпечення його дозвіллям. Саме завдяки, студентській раді в університеті створюються різноманітні культурні заходи, де студент може відпочити або показати свої творчі здібності.

Український-державний-хіміко-технологічний-університет, УДХТУ

Отже, Український державний хіміко-технологічний університет – є багато функціональним навчальним закладом, який займає високий рейтинг серед підготовки спеціалістів за хімічними, економічними, технологічними напрямками. Випускники славляться своїм знаннями в Україні, і поза її межами. Завдяки досвідченому викладацькому колективу вони здобувають потрібні знання та навички, щоб буди висококваліфікованим спеціалістом у практичній діяльності.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!