Роздрукувати сторінку

Дніпродзержинський державний технічний університет, ДДТУ

« Назад

Дніпродзержинський державний технічний університет - український державний вищий навчальний заклад, розташований у Дніпродзержинську, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Має IV рівень акредитації.

ДДТУ

Контакти ДДТУ

Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська.

Телефон: (0569) 551389.

Сайт: http://www.dstu.dp.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Історія Дніпродзержинського державного технічного університету

Дніпродзержинський державний технічний університет (ДДТУ) заснований 25 квітня 1920 р. 28 березня 1930 р. спеціальною постановою Ради Народних Комісарів Української РСР Кам'янський робітничий технікум був перетворений на вечірній металургійний інститут, в якому підготовка інженерів велася за п'ятьма, для того часу основними для металургії, спеціальностями: доменне виробництво, сталеливарне, прокатне, теплосилове та електротехнічне.

1960 року Дніпродзержинський вечірній металургійний інститут був реорганізований у завод-втуз. За цією системою готувались доменщики, сталеплавильники, прокатники, інженери з механічного устаткування заводів чорної металургії, а також інженери-хіміки. 1965 року відбулося відкриття у Дніпродзержинському заводі-втузі денного відділення.

У травні 1967 р. завод-втуз було реорганізовано в індустріальний інститут ім. М.І. Арсенічєва. Підготовка інженерних кадрів в інституті велася за чотирма напрямами: металургія, хімія, машинобудування та енергетика. 27 жовтня 1993 р. Колегія Міністерства освіти України ухвалою надала Дніпродзержинському індустріальному інституту статус Державного технічного університету.

ДДТУ має IV (четвертий) рівень акредитації. На сьогодні згідно з наданими ліцензіями в університеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 23 напрямами і 28 спеціальностями.

ДДТУ підтримує зв'язки в галузі освіти і науки з навчальними закладами, організаціями та підприємствами Німеччини, Чехії, Франції, Данії, Болгарії, Бельгії, Великобританії, Росії, Білорусі, Словаччини, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, США, Китаю, Польщі. З 2000 р. ДДТУ має право на підготовку іноземних громадян за базовими напрямами (спеціальностями).

У складі ДДТУ функціонують шість факультетів, 35 кафедр (із них 24 випускові), технологічний, економічний та комерційний коледжі, науково-дослідний сектор, регіональний навчально-науково-виробничий комплекс "Прометей". Працює аспірантура з 15 спеціальностей.

Дніпродзержинський-державний-технічний-університет ДДТУ

Матеріально-технічна база та навчальний процес Дніпродзержинського державного технічного університету

ДДТУ має сучасну спортивну базу: три критих спортивних зали загальною площею 1317,45 кв. м., стрілковий тир, тенісний корт, спортивні майданчики, де працюють секції з 9 видів спорту, стадіон "Буревісник" та спортивно-оздоровчий табір на річці Оріль.

Проведення навчально-виховного процесу забезпечують науково-педагогічні працівники, в числі яких 43 доктори наук, професори, 194 кандидати наук, доценти. Загалом частка викладачів з науковими ступенями і вченими Званнями становить 70 %.

Інфраструктура матеріально-технічної бази університету складається із семи навчальних корпусів корисною загальною площею 75 851 кв. м. У навчальному процесі використовуються 83 навчальні аудиторії, 97 лабораторій, 56 комп'ютерних класів.

ДДТУ має упорядковану систему студентського самоврядування, реалізовану через Молодіжний студентський парламент (МСП) бере участь у вирішенні основних питань студентського життя - це і навчальна діяльність, працевлаштування випускників після закінчення університету та пошук місць для роботи у вільний від навчання час, сприяє створенню належних побутових умов для проживання та відпочинку студентів, які мешкають у гуртожитках, бере участь в організації змістовного дозвілля студентів, зосереджує їх увагу на розвиток творчих здібностей, естетичних смаків і почуттів.

Усі ці заходи проводяться на базі молодіжного клубу "Полум'яні зорі", який є центром просвітницького та культурного розвитку студентської молоді міста.

Дніпродзержинський-державний-технічний-університет, ДДТУ

Факультети та кафедри ДДТУ

Економічна підготовка студентів здійснюється на факультеті менеджменту, економіки, соціології та філології на трьох випускових кафедрах: менеджменту організацій і адміністрування, фінансів і кредиту, обліку і аудиту. Кафедра менеджменту організацій і адміністрування має ІV рівень акредитації. Вона була створена у 1993 р. Очолює кафедру професор, кандидат економічних наук, член-кореспондент Петровської академії наук і мистецтв (м. Санкт-Петербург) Надія Григорівна Ревенко. Н.Г. Ревенко є засновником власної наукової школи "Методологія і механізми управління ефективністю виробничих і соціально-економічних систем в умовах ринкового господарювання".

Основними досягненнями цієї школи стали 15 захищених кандидатських дисертацій, 20 науково-дослідних робіт, виконаних за замовленнями промислових підприємств, а саме: ВАТ "Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат", ВАТ "Дніпровагонмаш", ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", КП "Дніпродзержинське управління водопровідно-каналізаційного господарства", Дніпродзержинська державна теплоелектроцентраль та ін. Н.Г. Ревенко є автором понад 330 наукових публікацій, у тому числі 3 монографій і 12 навчальних посібників.

На кафедрі працює потужний професорсько-викладацький склад: доктори економічних наук, професори, доценти. 80 % викладачів кафедри мають педагогічний стаж більше 10 років. На кафедрі організована чітка і дієва система залучення професорсько-викладацького складу до участі в навчально-методичному та науковому забезпеченні навчально-виховного процесу. Викладачі кафедри постійно займаються професійним самовдосконаленням, беруть участь у наукових дослідженнях й розробці навчальних посібників.

Наукова робота здійснюється за такими напрямами: методологія механізму управління ефективністю виробничих систем; розвиток методології оцінки ефективності інвестицій у промисловість України; трансформація і розвиток механізму управління; формування та оптимізація вартості економічних процесів підприємства. Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють у різних сферах та галузях на посадах керівників низової, середньої та вищої ланок: О.В. Дубина - генеральний директор ВАТ "Дніпрoвський металургійний комбінат ім. Дзержинського", О.І. Скакун - заступник директора департаменту, начальник відділу економіки комунальних підприємств виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради; В.А. Перінський – начальник відділу методології законодавства та механізмів оподаткування департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Міністерства аграрної політики України (м. Київ); В.В. Решетило - завідувач PR-сектору інформаційного департаменту виконавчої дирекції "Український союз промисловців і підприємців" (м. Київ); А.Г. Піліпенко - заступник директора ВАТ "Стальзавод" (м. Дніпродзержинськ); М.Г. Гурська - секретар міської ради м. Дніпродзержинська та ін.

Кафедра фінансів і кредиту має ІV рівень акредитації. Вона була створена 1 грудня 1994 р. Кафедра має високий потенціал забезпеченості науково-педагогічними кадрами. На сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають наукові ступені, плідно займаються науково-дослідницькою діяльністю, вміло поєднують педагогічну, наукову і виховну діяльність. Сфера наукових інтересів кафедри включає системні дослідження в галузі управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів економічних відносин, їх фінансовими потоками, а також державних і місцевих.

ДДТУ, узгодженим з директором Дніпродзержинської філії КБ "Приватбанк", 1 січня 2004 р. було створено філію кафедри в цьому потужному банку. За роки свого існування кафедра випустила понад 1200 фахівців, які працюють в економічних службах державних установ, адміністрацій, організацій та підприємств різних форм власності як у нашій країні, так і за її межами, зокрема: Я. Корчевський - мер м. Дніпродзержинська (2008-2009 рр.); Г. Бєлошапкіна - начальник департаменту кредитування Дніпропетровського відділення ЗАТ КБ "Приватбанк"; О. Неклеса - начальник Заводського районного пенсійного фонду у м. Дніпродзержинську.

Кафедра не зупиняється на досягнутому й надалі продовжує пошук можливостей удосконалення майстерності викладачів та нових ефективних шляхів підготовки спеціалістів, рівень освіти яких відповідав би потребам соціально-економічної ситуації в країні.

Кафедра обліку і аудиту має ІІІ рівень акредитації. Вона була створена у вересні 1995 р. Кафедра заявила про себе вже в 1998 р, коли на Всеукраїнській студентській науковій конференції "Бізнес та бухгалтерський облік в Україні" студенти кафедри вибороли І та ІІ місця. З того часу і до сьогодні студенти спеціальності "Облік і аудит" є активним учасниками студентських олімпіад, географія проведення яких охоплює Київ, Харків, Житомир, Тернопіль, Запоріжжя.

Студентство активно співробітничає з газетою "Все про бухгалтерський облік" (м. Київ) у напрямі підвищення своєї фаховості та професіоналізму. За результатами виконаних науково-дослідних та дипломних робіт студентами протягом останніх років опубліковано 30 статей і тез доповідей у фахових виданнях України, Польщі, Словенії, Болгарії.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких: доценти, кандидати економічних наук, аудитори-практики, які весь час займаються вдосконаленням свого науково-кваліфікаційного рівня і мають у цьому напрямі певні здобутки. Основною сферою наукових досліджень викладачів і науковців кафедри є вирішення проблем адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів. Викладачами кафедри опубліковано понад 100 науково-методичних робіт з даної проблеми і тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Також щорічно публікується 14-20 статей у фахових виданнях.

Викладачі кафедри готують до друку та видають навчальні посібники. За останні роки видано 4 навчальних посібники. Викладачі кафедри є активними учасниками наукових конференцій з проблем теорії та практики обліку, аудиту, аналізу та статистики.

Колектив кафедри пишається не тільки своїми науковими досягненнями, а й своїми випускниками та має за мету практичну реалізацію девізу: "Знання, сумлінність, незалежність". За роки існування кафедри було підготовлено понад 1100 фахівців з обліку і аудиту, які працюють на посадах: головних бухгалтерів промислових та приватних підприємств, фінансових директорів, аудиторів, бухгалтерів, спеціалістів банків та страхових компаній, спеціалістів державного сектору, інспекторів податкових органів тощо.

Дніпродзержинський-державний-технічний-університет

Отже, ДДТУ – вищий навчальний заклад, який проводить підготовку із використанням сучасних методів навчального процесу та випускає висококваліфікованих спеціалістів.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!