Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ДДАЕУ

« Назад

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет – один з найвідоміших та провідних навчальних закладів, що проводить підготовку за аграрним напрямком. Отримав IV рівень акредитації та ліцензію, на основі якої проводить навчальний процес.

Дніпропетровський-державний-аграрно-економічний-університет

Університет посідає 3 місце серед ВНЗ України, що проводить підготовку сільськогосподарських фахівці. Саме завдяки досвідченому викладацькому складу та творчим студентам він займає таку високу позицію.

Контакти ДДАЕУ

Адреса: вул. ім. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ.

Телефон: (056) 744-81-32.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://www.dsau.dp.ua.

ДДАЕУ

Історія Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Відповідно до рішення Управління освіти України при кафедрі зоотехніки Київського політехнічного інституту в 1922 році був заснований Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут, який і став початком історії ДДАЕУ.

У 1930 році на базі зоотехнічного факультету було засновано Київський зоотехнічний інститут.

В 1934 оці відповідно до постанови Раднаркому України інститут переноситься до Дніпропетровська, керівником якого став М. О. Селех.

Вже в 19374 році відкривається новий факультет – агрономічний, таким чином навчальний заклад перейменовуються в Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (ДСГІ).

Згодом 1935 році створюється заочне відділення складі агрономічного й зоотехнічного факультетів. До 1940 року діяльність заочного відділення погоджував Український інститут заочного навчання, а потім ці функції були передані до дирекції ДСГІ.

За період з 1920 по 1939 роки з інститут ви пустилося близько 2000 фахівців — зоотехніків й агрономів, а також 2000 професіоналів та керівників сільського господарства за іншими напрямками.

З інститут випустилося 18 професорів, 19 доцентів, доктори науки, кандидати науки, які зараз викладають в навчальному закладі.

З початком Великої Вітчизняної Війни велика кількість навчального устаткування й іншого майна інституту було перенесено до Саратова. Майже всі студенти призвані у ряди Радянської армії.

22 вересня 1941 року, коли Дніпропетровськ ще був окупований створюється Дніпропетровський Український Державний Університет (ДУДУ), в якому функціонувало з факультетів, одним з яких був сільськогосподарський факультет. Він налічував собі 6 кафедр, серед яких були кафедри спільного землеробства, культивування сільсько-господарських рослин, геодезії. У грудні 1942 року університет припинив своє існування.

Після взяття Дніпропетровська радянськими військами 25 жовтня 1943 року у листопаді 1943 року розпочалося робота ДСГІ, де спочатку навчалося 7 чоловік. Тоді закінчили інститут 21 чоловік.

Наприкінці 50- років 20 століття в навчальному закладі функціонувало 21 кафедра, де викладали 71 педагог. В ці ж роки починається підготовка спеціалістів на заочному відділенні.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР в 1951 році було засновано новий факультет - гідромеліоративний. З нього випустилася велика кількість спеціалістів, які мали гарні здібності в практичній діяльності.

У 1955 році зоотехнічний факультет переноситься в Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

З 1960 років університет розширює свої можливості та починає проводиться набір за економічними спеціальностями.

У 1970 році відкривається центр, де студенти могли б вивчати природничі науки: фізика, біологія, хімія та інші науки.

З 1975 року відновив роботу зоотехнічний факультет, з 1979 — гідромеліоративний факультет.

У 1975-76 роках закінчується будівництво та освоєння навчального корпусу № 2.

В 1980 році було створено ветеринарний факультет. Спочатку не було приміщень для проведення навчання на факультеті, лише згодом було виділено спеціалізована будівля для проведення навчання.

В ці ж роки починається будівництво гуртожитків для іногородніх студентів.

Наприкінці 90-х років університет розширює свою матеріально-технічну базу, покращує проведення навчального процесу та й взагалі миттєво розвивається. Таким чином на основі розвитку, університет перейменовуються в Дніпропетровський державний аграрний університет, в якому починає проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Лише в 2014 році ВНЗ було перейменовано на ДДАЕУ.

Дніпропетровський-державний-аграрно-економічний-університет, ДДАЕУ

Загальні відомості про Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Навчальний процес в ДДАУ проводиться із поєднанням теоретичних знань та практичних. Саме це надає можливість підготувати висококваліфікованих спеціалістів аграрного спрямування якнайкраще. З університету випускаються досвідчені спеціалісти які можуть працювати, як Україні, так і за її межами, вони є конкурентоспроможними на ринку праці.

Навчальний процес в університеті проходить із використанням сучасних технологій, всі навчальні кабінети, обладнані сучасними комп’ютерами, інтерактивними дошками та іншими інноваційними технологіями.

Функціонування інформаційних, комп'ютерних та педагогічних технологій забезпечують більше 600 сучасних ПЕОМ, які знаходяться в 26 аудиторіях. Всі ПЕОМ мають доступ до мережі Інтернет, електронної бібліотеки ДДАУ.

Університет завдяки своєму сучасному розвитку визнаний на міжнародній арені, в ньому навіть навчаються студенти з інших країн.

Університет для обміном досвіду підтримує зв’язки з іншими ВНЗ не тільки України, а й із зарубіжними країнами. Таким чином, студенти мають можливість побувати за кордоном у цих навчальних закладах, та подивитися яким чином у них відбувається навчальний процес.

З Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проходять вступні випробування у формі тестування в агроуніверситеті.

Для студентів створюються різноманітні культурні заходи для забезпечення їх дозвіллям. В університеті діє близько 10 колективі, які демонструють свої творчі здібності ,я к на сцені університету, так і позва нею.

Крім того, ДДАУ має свої здобутки і в спортивному навпрямці. Студенти беруть участь у різних змаганнях, олімпіадах, де здобувають призові місця н та визнання.

За час навчання деякі студенти ДДАУ виконують розрядні нормативи, а декотрі навіть стають кандидатами в майстри спорту і майстрами спорту.

Також студенти агроуніверситету приймають активну участь у студентських олімпіадах з різних дисциплін. На рахунку студентів висотні місця у студентських олімпіадах з фізики, сільськогосподарських машин, біології, хімії, органічної хімії та інших дисциплін.

Для забезпечення культурного життя та організації навчального процесу створено студентське самоврядування. Очолює студентське самоврядування голова студентської ради, який організовує та проводить різноманітні заходи, а також допомагає керівництву в забезпеченні навчального процесу.

Структура Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

До структур університету входять: інститут післядипломної освіти, коледжі, різноманітні науково-дослідні центри, інститут довузівської підготовки, а також наукова бібліотека.

Навчання проводиться на таких факультетах:

1. Агрономічний факультет. Спеціалісти на цьому факультеті можуть отримати знання за таких напрямків: агрономія, сільське господарство та лісництво та садово-паркове господарство. Навчання проводиться за такими освітньо-кваліфікаційним рівнями, як бакалавр, спеціаліст, магістр Вартість навчання становить близько 7000 тисяч гривень.

2. Еколого-меліоративний факультет. Фахівці цього факультету можуть здобути освіту за такими напрямками: гідромеліорація, екологія та охорона навколишнього середовища, раціональне використання та охорона водних ресурсів.

Це один із самих провідних факультетів цього університету, так як дуже важливо мати спеціалістів, які будуть знатися на правильному та раціональним використанні природних ресурсів, а також будуть охороняти навколишнє середовище. Вартість навчання на факультеті складає 8000 тисяч гривень.

3. Біотехнічний факультет. Навчання проводиться за такими напрямками підготовки: водні біоресурси, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчання проводиться для бакалаврі, спеціалістів а магістрів. Вартість навчання в середньому складає 6000 тисяч гривень.

4. Факультет обліку і фінансів. Факультет, який був заснований нещодавно, проте проводить підготовку економічних спеціалістів на вищому рівні. Навчання проводиться за такими напрямками: облік і аудит, фінанси та кредит. На факультеті навчаються талановиті та активні економісти, які впроваджують в економічну діяльність нові методи та можливості. Вартість навчання складає близько 7000 тисяч гривень.

5. Факультет менеджменту і маркетингу.

На факультет проводиться підготовка за такими напрямками: маркетинг та менеджмент і адміністрування. Завдяки висококваліфікованому педагогічному складу з факультету випускаються конкурентоспроможні спеціалісти на ринку праці. Вартість навчання на факультеті становить 9000 тисяч гривень.

6. Факультет ветеринарної медицини. Один з найстарішим факультетів університету, який проводить підготовку за такими сферами діяльності: ветеринарна медицина та ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції рослинництва. Вартість навчання складає 9000 тисяч гривень.

7. Факультет механізації сільського господарства. Спеціалістів готують за такими напрямками: технології зберігання і переробки зерна, механізація сільського господарства за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. Вартість навчання становить близько 6000 тисяч гривень.

Дніпропетровський-державний-аграрно-економічний-університет ДДАЕУ

Отже, ДДАЕУ проводить підготовку за великою кількістю напрямками підготовки, кожна з яких проводиться на вищому рівні завдяки досвідченому викладацькому складу.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!