Роздрукувати сторінку

Дніпропетровське медичне училище, ДМУ

« Назад

Дніпропетровське медичне училище – обласний комунальний заклад. Це ВНЗ із І рівнем акредитації, який заснованоо 2 жовтня 1870 року Катеринославським губернським земством при земській лікарні (тепер Дніпропетровська обласна лікарня ім. Мечникова) як фельдшерська школа.

Дніпропетровське-медичне-училище

Зараз в училищі навчається понад 1000 студентів. Училище проводить підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі 9 та 11 класів. Навчання проводиться, як на контрактній так і на бюджетній основі.

Підготовка спеціалістів ведеться на базі повної загальної середньої освіти за денною та вечірньою формами навчання на бюджетній та контрактній основах. Ліцензійний обсяг прийому – 450 осіб. Усі випускники забезпечуються роботою в лікувально-профілактичних закладах міста та області.

Контакти Дніпропетровського медичного училища

Адреса: вул. Героїв Сталінграда, 23, м. Дніпропетровськ.

Телефон: (056) 749-69-21.

Сайт: http://dmu.dp.ua.

ДМУ

Історія ДМУ

З самого початку існування в 1872 році перший випуск студентів складав 4 особи, всього на ой час навчалося 16 осіб.

З кожним роком кількість вихованців збільшувалась, вже в 1884 році з фельдшерської школи навчалося 54 учні, на початку 20 століття їх кількість становила 96 осіб.

Під час Х з’їзду лікарів було розглянуто питання про дозвіл навчання жінок в школі. Таким чином, в 1910 році це питання було затверджено.

На початку 1912 року в школі навчалося близько 150 осіб, з них 11 жінок.

Із самого початку до 1915 року із школи випустилося близько 615 спеціалістів.

Згодом школу перейменовують в акушерсько – фельдшерський технікум, директором якого став М.Л. Лорман.

Потім з 1935 року технікумом керував Г.М.Рось, а Р.Д. Шкроб його наступник керував технікумом впродовж 35 років.

У 1935 році технікум знову перейменовують на училище, а в 1937 році він отримав назву акушерсько – фельдшерського технікуму.

В цей же рік вводяться нові навчальні плани та спеціальності, крім фельдшерського, акушерського, медсестринського напрямку, вводиться новий санітарно – фельдшерський.

У 1940 році училище стало називатися фельдшерсько – акушерською школою до 1954 року.

Під час Великої Вітчизняної війні навчальний заклад припинив свою діяльність і відбувся достроковий випуск студентів. Велика кількість учнів і викладачів пішло на фронт.

В ці роки приміщення навчального закладу були вщент зруйновані. Лише на початку 1944 року розпочинається відбудова приміщень і школа відновлює свою діяльність. Кількість вихованців на той час складало 270 осіб.

На нараді директорів всіх шкіл цей навчальний заклад було визнано одним із кращих освітніх центрів із підготовки фельдшерів. Незважаючи, на складні умови проведення навчального процесу навчання провадилося на вищому рівні і близько 300 медичних працівників здійснювали медичну діяльність.

У середині 20 століття в навчальному закладі діяльно 4 відділення: медичних лаборантів, фельдшерське та медсестринське відділення та фельдшерсько – акушерське.

В 1954 році школу перейменовують Дніпропетровське базове медичне училище №1.

У зв’язку із потребою нових спеціалістів, в училищі відкривається новий напрямок з підготовки: стоматологів на 2 відділеннях: зуболікарняне і зуботехнічне. Навчання проводилося як на денному так і на заочному відділеннях.

Наприкінці 20 століття училище отримало нове приміщення для навчального процесу, яке було обладнана потрібним устаткуванням для медичних спеціалістів.

Кількість студентів на той час досягла 1200 осіб.

Навчально-виховну роботу проводили талановитий та активний викладацький склад, який допомагав вирішувати освітні проблеми та забезпечували потрібними знаннями вихованців. Серед них найвідоміші Бородин В. Г, Колодочка О.М., Шкроб Р. Д.

Наданий час керівником училища є кандидат медичних наук Шарун І. Е., який за допомогою своїх здібностей перетворив навчальний заклад в найкращій медичний центр освіти. За його допомогою відбулося повне оснащення матеріально-технічної бази покращення, та впровадження нових методів в навчальний процес.

Відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради в 2001 році навчальний заклад отримав сучасну назву Дніпропетровське медичне училище.

Навчальний процес в Дніпропетровському медичному училищі

Освітній процес в училищі проводять 123 висококваліфікованих викладачі, які мають вчені звання, є докторами та філософами наук, викладачі вищої категорії.

Училище пройшло акредитацію в 2014 році, відповідно о якої може проводити навчання за 4 спеціальностями.

Невід'ємною складовою навчального процесу є проходження практики. Студенти мають можливість проходити практику в медичних закладах в м. Дніпропетровськ та інших обласних центрах.

Підготовка студентів обдувається на найвищому рівні завдяки оснащеній а сучасній матеріально-технічній базі, досвідченим викладачам.

Деяким студентам за досягнення в навчанні присвоюється стипендії Президента України, міські й обласні іменні стипендії. Дніпропетровське медичне училище є фундаментальним навчальним закладом для чотирьох вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації області й дев’яти ВНЗ м. Дніпропетровська.

Училище співпрацює також з Дніпропетровською державною медичною академією, що дає можливість студентам продовжувати навчання в ній. Разом з академією училище створило медичні центри, де абітурієнти мають можливість пройти підготовку для вступу у навчальний заклад.

Завдяки використання міжнародних стандартів та ведення співпраці з зарубіжними навчальними закладами училище поводить підготовку на найвищому рівні та випускає досвідчених та талановитих спеціалістів.

З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні, яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Дніпропетровське-медичне-училище ДМУ

Матеріально-технічна база ДМУ

Училище має потужну матеріально-технічну базу, до якої входять 32 навальні кабінети, лабораторії, спортивні центри, актова зала, бібліотека, спеціалізовані лабораторія для проведення медичних дослідів, хімічні лабораторії.

Училище обладнане 78 комп’ютерами нового покоління, із них 28 комп’ютерів поєднані у локальну мережу й мають доступ до всесвітньої мережі Internet. Училище має свій сайт та електронну адресу.

Крім того, для забезпечення навчального процесу училище має 12 принтерів, 6 ксероксів, 5 сканерів та телевізори.

Наявний склад навчальних матеріалів на електронних носіях: 99 відеофільмів, 16 електронних підручників, 15 мультимедійних презентацій.

Училище має анатомічний музей, бібліотеку з читальним залом, спортивну та тренажерний зал.

До використання іногородніх студентів гуртожиток, в якому створені всі комфортні умови для навчання та відпочинку.

Дозвілля в Дніпропетровському медичному училищі

Студенти училища можуть різносторонньо проводити своє дозвілля. На базі училища створено студентське самоврядування, які створює різноманітні культурні заходи для відпочинку. Студенти можуть демонструвати свої навички та здібності. Найбільш поширеними заходами є «Студентська весна», проведення КВН.

Крім того, при училищі діють різноманітні гуртки художньої самодіяльності, де студенти співають, танцюють, малюють. А також створені різноманітні гуртки із їхньої спеціалізації.

Прикладом цього є призові місця, які посідають студенти, беручи участь у конкурсах фахової майстерності на кращу медичну сестру, олімпіадах, творчих конкурсах, студентських науково-дослідницьких конференціях.

Рада студентського самоврядування та профком студентів бере активну участь у створенні комплексного плану з виховної роботи училища, плані роботи гуртожитки, проведення вечорів відпочинку, вирішенні соціально - побутових проблем, розподілі стипендіального фонду, організації ремонту кімнат гуртожитку, у забезпеченні збереження та підтримки в необхідному стані приміщень , оснащенні навчального закладу.

Дніпропетровське-медичне-училище, ДМУ

Спеціальності Дніпропетровського медичного училища

Училище проводить підготовку за наступними спеціальностями:

- Лікарська справа. Підготовка спеціалістів провадиться у подальшій діяльності в наданні медичної допомоги при тяжких захворюваннях й нещасних випадках. Навчання проводиться лише на денному відділенні на базі 9 та 11 класів.

- Сестринська справа. На цій спеціальності готують фахівців на посаду медичної сестри. Медичні фахівці можуть здійснювати догляд за хворими як в медичних основах так і на дому.

- Акушерська справа. Діяльність цих спеціалістів полягає в наданні допомоги вагітним перед пологами та після. Вони здійснюють догляд за роздільними, надають їм певні настанови та слідкують за їх харчуванням та гігієною. Навчання відбувається на денному відділенні.

- Медично-профілактична справа. Спеціалісти випускаються з училища з отриманням таких навичок: здійснення профілактичних та дезінфікуючих заходів державного санітарного нагляду під керівництвом відповідного лікаря-фахівця.

Отже, Дніпропетровське медичне училище має славетну історію з підготовки медичних фахівців, які й досі працюють в медичних закладах України надаючи належну допомогу хворим. Училище проводить підготовку на вищому рівні завдяки творчому та активному викладацькому складу.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!