Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський транспортно-економічний коледж, ДТЕК

« Назад

Дніпропетровський транспортно-економічний коледж – державний ВНЗ з І рівня акредитації.

Дніпропетровський-транспортно-економічний-коледж ДТЕК

Контакти Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Трудових резервів, 4.

Телефон: (056) 776-02-22.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://www.dtrek.dp.ua.

ДТЕК

Історія коледжу розпочинається з 1955 року під назвою Дніпропетровський технікум промислового транспорту.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України в 1997 році навчальний заклад перейменовують в Дніпропетровський транспортно-економічний технікум.

Вже в 2008 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України навчальний заклад отримав сучасну назву Дніпропетровський транспортно-економічний коледж.

В 2013 році коледж здобув ліцензію, на основі якої проводить навчальну діяльність за 15 спеціальностями на денному та заочному відділеннях.

До складу коледжу входить 6 денних та 1 заочне відділень.

Основним завданням коледжу в навчальному процесі є:

- забезпечити студентів необхідними знаннями;

- створити високий професійний рівень;

- впровадити умови для гармонійного розвитку індивідуальності кожного студента.

Після здобуття диплому студенти мають можливість працювати в різноманітних установах, підприємствах різних форм власності.

В 2012 році коледж отримав нагороду за найкраще проведення діяльності з підвищення якості підготовки спеціалістів.

Коледж має потужну матеріально технічну базу. До якої входять 3 навчальні корпуси, які оснащені сучасними та новими навчальними кабінетами, лабораторіями.

Центром навчального закладу є оснащена бібліотека із загальним фондом понад 87 тис. екземплярів. В бібліотеці відведенні спеціальні місця для занять та ознайомлення з навчальними матеріалами.

Для зайняття спортом та підтримання себе в фізичній формі на базі коледжу є тренажери, спортивні майданчики та стадіон.

Для іногородніх студентів у користування гуртожиток, який оснащений новітніми приладами та має всі комфортабельні у мови для навчання та дозвілля.

Для кращого проведення навчального процесу в коледжі створено 15 відділень за різним напрямками діяльності. Кожне відділення створює свій план підготовки майбутніх фахівців на основі вітчизняних та міжнародних стандартів.

Освітній процес проводять 130 викладачів, серед яких мають вищі категорії, є заслуженими освітніми працівниками, докторами та кандидатами наук.

В 2011 році на виставці коледж отримав нагороду за використання інноваційних та сучасних технологій в освітньому процесі навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Коледж постійно займаю призові місця на різноманітних олімпіадах, я за спеціалізованими дисциплінами, так і загальноосвітніми. Такі як хімія, математика, біологія, фінанси та інші.

Навчальний заклад співпрацює з підприємствами а урановими, він уклав договори з ними для проходження практики студентів. Керівництво установ після проходження практики пропонують робочі місця в них. Це говорить про те, що коледж надає якісну підготовку майбутніх спеціалістів.

На 12-й міжрегіональній спеціалізованій виставці «Освіта. Кар’єра. Суспільство – 2013» коледж отримав Почесний диплом.

Життя студентів Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу

Для здійснення кісного навчального процесу коледж використовує інноваційні технології під час занять. Це дає можливість студентам всесторонньо розвиватися та здобувати якомога кращі знання.

Виховна діяльність нашого навчального закладу – це цілісне динамічне формування, яке складається з виховної діяльності на заняттях та поза аудиторної роботи виховної роботи.

В коледжі створено студентське самоврядування, яке розробляє плани, а також забезпечує проведення навчального та культурного процесу. Студентською радою проводяться цікаві заходи для відпочинку студентів.

Представники студентського самоврядування не тільки діють на базі коледжу, але й створюють різноманітні заходи, які проводять у дитячих будинках надають допомогу їм.

На базі коледжу створено центр для фізичного розвитку. Основною метою програми є популяризація здорового способу життя; запобіжні заходи щодо інфекційних захворювань; профілактика наркоманії, захворювання СНІДом, алкоголізму, тютюнопаління; залучення студентів до спортивних секцій та активного заняття спортом.

Творчі студенти, які мають здібності у навчальному процесі проходять різноманітні дослідження, які потім висвітлюють на семінарах, конференціях, які проводяться не тільки на базі коледжу, але й поза ним.

З метою виявлення обдарованих студентів на початку навчального року в коледжі проводиться фестиваль творчості студентів груп нового набору «Віват, першокурсник!». Всі учасники художньої самодіяльності беруть участь у проведенні різноманітних заходів як коледжу так і міста, традиційними є проведення тематично-концертних програм – День посвячення у студенти першокурсників, День працівників освіти,Новорічна ялинка 2015, урочисте свято до 8 Березня, «Масляна» тощо.

Для дозвілля створено різноманітні секції та гуртки , серед них: КВН, вокальний та хореографічний ансамбль, сценічна мова, солісти-вакалісти.

На сьогоднішній день на базі коледжу діють 6 гуртків художньої самодіяльності, 18 гуртків за інтересами та фаховою діяльності.

Широко представлене фізичне виховання в коледжі.

Основними завданнями викладачів циклової комісії фізичного виховання є:

- спонукання студентів до зайняття фізкультурно-спортивною діяльності для творчого опанування цінностями фізичної культури й спорту з ціллю злагодженого розвитку та покращення фізичного і духовного здоров’я;

- формування у студентів потреби у покращенні власного здоров’я, здоров’я оточуючих, фізичного поліпшення засобами і формами фізичного виховання;

- допомога спортивному вдосконаленню студентів.

Велика кількість студентів коледжу є учасниками збірних команд міста, України з різноманітних видів спорту.

Дніпропетровський-транспортно-економічний-коледж, ДТЕК

Спеціальності ДТЕК

Коледж проводить підготовку за наступними спеціальностями:

1. Діловодство. Навчанні проводиться на базі 9 класу. Вартість навчання за один рік становить приблизно 5000 тисяч гривень. Спеціалістів вчать працювати із документами різного роду. Вчать розроблювати формуляри для заповнення різноманітних заяв, повідомлень та інші документи. Спеціалісти можуть працювати в архіві, різноманітних установах, що пов’язанні із веденням документації.

2. Правознавство. Навчання проводиться на базі 9 класу. Вартість навчання за один рік становить 8000 тисяч гривень. Спеціалістів за даним напрямком навчать працювати із нормативно-правовою базою, вони оволодіють всіма необхідними навичками в юридичній діяльності, зможуть надавати консультації з тяжких питань. Випускники зможуть працювати на посадах: секретаря суду, розпорядника суду, в відділах РАЦСУ та інших юридичних установах.

Студенти проходять практику під час навчання на основі теоретичних знань. Деякі студенти залишаються працювати на місцях практики, зарекомендувавши себе, з найкращої сторони.

3. Бухгалтерський облік. За цією спеціальність студенти можуть вступити на основі 9 класів. Вартість навчання складає близько 6000 тисяч гривень. Спеціалісти даної спеціальності опанують знання щодо ведення та здійснення звітності. Можуть працювати в різноманітних установах різних форм власності.

4. Економіка підприємтсва. Навчання проводиться на базі 9 класів.Вартість навчання на спеціальності складає 6500 тися гривень. На даний час це є одна із найаотрібніших профеесій, так як дуже важливо вміти управлятьти підприємством та свторюваи відповідні умови дял його розвитку. Саме фахівець цього напрямку зможу виконувати таку роботу.

5. Комерційна діляьність. Навчання проводиться на базі 9 класів.Вартість навчання на спеціальності складає 6500 тися гривень.

6. Організація обслуговування компютерних систем та мереж. Навчання проводиться на базі 9 класів.Вартість навчання на спеціальності складає 6500 тися гривень.

7. Виробницво харчової продукції. Навчання проводиться на базі 9 класів.Вартість навчання на спеціальності складає 6500 тися гривень. Спеціалісти даного напрямку зможуть аналізувати та визначати якість продукціх, виготовлять продукцію відрповідно до стандартів.

8. Готельне обслуговування. Навчання проводиться на базі 9 класів.Вартість навчання на спеціальності складає 6500 тися гривень. Спеціалісти данного напрямку уористуються попитом на ринку праці, так як саме вони вміють керувати та створювати необхідін умови для ведення бізнесу в готельному обслуговуванні. Студенти можуть прцювати в готелях, рестораннах та в інших закладах, з надання готельних послуг.

9. Організація перевезень і управлення на залізничному транспорті. Навчання проводиться на базі 9 класів.Вартість навчання на спеціальності складає 6500 тися гривень. Спеціалісти даної спеціальносі зможуть керувати залізничним видом транспотрту, здобудуть знання з керівництва роботи заолізниць, зможуть розроблюваи моделі залізничних станцій, атако вести документацію щодо залізничної діяльності.

Дніпропетровський-транспортно-економічний-коледж

Отже, Дніпропетровський транспортно-економічний коледжце багатофункціональний навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців і економічній та технічній сферах. Завдяки досвідченому персоналу студенти здобувають всі необхідні вміння та навички, які зможуть використовувати практичній діяльності.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!