Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський індустріальний коледж, ДІК

« Назад

Дніпропетровський індустріальний коледж – вищий навчальний заклад, що отримав 1 рівень акредитації відповідно до сертифікату, що наданий в 2014 році.

Дніпропетровський-індустріальний-коледж

Контакти Дніпропетровського індустріального коледжу

Адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Сергія Нігояна, 55.

Телефон: (0562) 36-14-09.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://www.inc.dp.ua.

ДІК

Історія Дніпропетровського індустріального коледжу

У серпні 1936 року указом Наркомату важкої індустрії СРСР було створено Дніпропетровський промисловий технікум.

Заснування такого навчального закладу ставило метою підвищення головами середньої ланки металургійних компаній східних й південних регіонів України.

У роки окупації містечка німецько-фашистськими загарбниками (1941-1943 р.) матеріальна основа, навчальне методичне забезпечення, педагогічні кадри, учні були евакуйовані в глибокий тил (м. Орськ, Казахстан), в якому тривала підготовка професіоналів для оборонної індустрії.

У 1967 році Розпорядженням Президії Верховної Ради СРСР через видатні нагороди в підготовці висококваліфікованих професіоналів технікум був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Зараз навчально-матеріальна основа технікуму складається з 3-х обладнаних навчальних корпусів, зимового плавального басейну, гуртожитків, які займають площу біля 5 гектарів.

Навчальний та виховний процес гарантують 76 викладачів. Посеред їх 7 педагогів мають звання "Відмінник виховання України", 1 педагог - кандидат технічних наук, 38 педагогів найвищої та 1 категорій.

За все існування технікум підготував біля 30000 кваліфікованих спеціалістів. Більше ніж 80% керівників середньої ланки (керівників цехів, майстрів, бригадирів і ін.). Майже всі випускники займали і займають керуючі посади. Колишньої міністр чорної металургії Казанець І.П., кандидат технічних наук, переможець Державної премії Шеховець Н.А., член-журналіст Академії наук України, директор компанії міських електричних сіток Коваль В.В., декан факультету НМетАУ, спеціаліст Лиханський В.І., доцент ДГА, кандидат технічних наук Лапицкий С.А., головний інженер заводу ім. Петровського Шевченко Т.Г. і велика кількість інших видатних постатей навчалися в індустріальному технікумі.

Згідно рішенню ДАК від 11 квітня 2001 року, протокол №32, технікум пройшов акредитацію і здобув статус 1 рівня освітній центр.

Згідно з указом Міністерства освіти і науки України в 2008 Дніпропетровський індустріальний технікум було перейменовано в Державний вищий навчальний заклад Дніпропетровський індустріальний коледж.

Структура ДІК

В коледжі засновано такі відділення:

1. Металургії та прикладної екології. На цьому відділення проходить підготовка за такими напрямками: "Обробка металів тиском", "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів", "Прикладна екологія".

2. Інженерної механіки та автоматизації.

3. Електротехнічне. Навчання проводиться за такими спеціальностями: "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем", "Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів".

4. Комп'ютерної інженерії та менеджменту.

Дніпропетровський-індустріальний-коледж, ДІК

Спеціальності ДІК

1. Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів.

Ливарники - це люди, які створюють багато потрібних у житті продуктів зі сплаву: алюмінію, чавуну, срібла, сталі, бронзи, золота.

2. Обробка металів тиском.

Фахівці з "Переробка металів тиском" вважаються верхівкою чорної металургії. Фактично всі продукту зі сплаву, якими використовує нинішня людина, створені за допомогою прокатки, волочіння, штампування, кування і пресування.

Крім цього, інноваційне прокатне створення дозволяє роздобути найтоншу золоту нитку для ювелірних продуктів, голки для шприців, хірургічні прилади, монети, медалі, сільськогосподарське оснащення і багато чого іншого.

3. Обслуговування та ремонт устаткування металургійних підприємств

Механік - універсальна спеціальність. Механік це чародій і чаклун, людина великого розуму і золотих рук.

Технік-механік обслуговує: металургійні заводи, агропромислові центр, космічні кораблі і ракети, авто, установи легкої індустрії, компанії харчової промисловості.

4. Монтаж і експлуатація електрообладнання електростанцій і енергосистем.

Більше ніж століття населення землі дістає і використовує електричну енергію для задоволення своїх потреб.

У всьому світі фахівці з електропостачання є конкурентоспроможними на ринку праці.

5. Монтаж, експлуатація та ремонт електроустаткування підприємств та цивільних споруд.

Електротехнік - координатор виробничого процесу на дільниці, в бригаді, цеху, підрозділі, службі експлуатації, технічного сервісу і лагодження електрообладнання та установок підприємств.

Випускники, які отримали диплом техніка-електрика можуть отримати роботу усюди: і в сусідньому супермаркеті, і в школі, і в клубі, будь-якої компанії, а ще на великих індустріальних молочних комбінатах, кондитерських або макаронних фабрик.

Без відсутності різного електрообладнання. компанії, підприємства, організації ніяк не зможуть функціонувати. Починаючи з систем електроосвітлення, штучного походження вентиляції, кондиціонування та завершуючи важким, спільно з захоплюючим і різним фабричним електрообладнанням.

6. Монтаж, обслуговування засобів та систем автоматизації технологічного виробництва.

Автоматика - область науки і техніки, що вивчає управління науково-технічними діями без ролі людини. Підраховано, при виплавці лише 1 млн.тон сталі потрібна роль 5000 тис. різноманітних пристроїв.

Так як електромеханіки - блакитна кров науково-технічного виготовлення, аналітичний розум, здатність швидко опановувати процеси.

Електромеханік - це:

- впровадження індустріальних пристроїв, засобів автоматизації, монтажних продуктів, які були використані, приладів і тих. документації для втілення монтажу;

- залагодження засобів і систем автоматизації науково-технічного виготовлення;

- технічний сервіс засобів і систем автоматизації науково-технічного виготовлення.

7. Обслуговування комп'ютерних систем та мереж.

Молодший спеціаліст виконує попередні роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням, лагодженням, сервісом технічних засобів комп'ютерних систем і сіток.

Швидкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних сіток, велике запровадження комп'ютерних технологій та автоматизованих систем управління в усі сфери виготовлення вимагає кваліфікованого сервісу.

Випускники даної кваліфікації мають всі шанси виконувати роботи згідно комплектації, монтажу та налагодження локальних систем, їх лагодження та сервісного обслуговування; лагодження індивідуальних комп’ютерів.

Згідно завершенню навчального закладу юні фахівці мають всі шанси працювати на муніципальних підприємствах, в науково-дослідних інститутах, організаціях з різною формою власності на посадах техніка.

8. Обслуговування і ремонт електрообладнання автомобілів і тракторів.

Упродовж останнього століття структура автомобіля не змінилася.

Але всі вузли, апарати, машини і системи машини отримали грандіозне формування і значно ускладнилися. Завдяки цьому швидко підвищилася прудкість, збільшилася ємність, економічність, комфортабельність, поліпшився їх дизайн. Інноваційні авто мають складові автоматизації, а більша частина закордонних – устатковуються комп'ютерами.

9. Прикладна екологія.

Професіоналів-екологів можна зустріти всюди: від екологічних служб металургійних компаній до компаній комунального господарства, від проектних підприємств та організацій різних форм власності.

Технік-технолог:

- досліджує масові та локальні екологічні проблеми областей і держав;

- досліджує і знаходить шляхи удосконалення стану навколишнього середовища;

- навчається дійсно впливати на оздоровлення стану атмосфери;

- контактує з роботою публічних екологічних організацій, співпрацює з ними.

10. Організація виробництва.

Ринкова модель економіки, яку обрала Україна, ґрунтується на конкурентній.

У відсутності менеджерів зараз не обійтися ні виробництву, ні бізнесу, що все більше поширюється в Україні.

Менеджер – це фахівець,який:

- організовує і налагоджує конкретну активність підлеглих йому трудівників;

- клопочеться про перспективи становлення компанії;

- посилює позиції компанії на ринку, розширює їх;

- здатний безперервно приходити в майбутнє з метою зберегти стійку роботу компанії.

11. Соціальна робота.

Соціальна робота - ланка зв'язку між тими, хто вимагає допомоги і тими, хто її реально (матеріально, юридично, психологічно і т.д.) може приділити (держава, благодійні і комерційні організації, конкретні люди). Соціальний робітник - це професійний фахівець, який займається рішенням соціальних проблем окремих соціально незахищених або соціально неадаптованих людей.

Дніпропетровський-індустріальний-коледж ДІК

Тому, Дніпропетровський індустріальний коледж – це багатофункціональний навчальний заклад, яки проводить підготовку технічних спеціалістів на основі вітчизняних та міжнародних стандартів.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!