Роздрукувати сторінку

Політехнічний коледж Криворізького національного університету, Політехнічний коледж КНУ

« Назад

Політехнічний коледж Криворізького національного університету – ВНЗ, яки діє при університеті а проводить підготовку молодших спеціалістів.

Політехнічний коледж-Криворізького-національного-університету, Політехнічний коледж-КНУ

Історія Політехнічного коледжу КНУ

Внаслідок злиття Криворізького гірничо-збагачувального технікуму та технікуму промислового транспорту було засновано Криворізький політехнічний технікум.

У 1997 році внаслідок реформи вищої освіти України технікум перейменовано на Криворізьку філію Дніпропетровського транспортно – економічного технікуму.

У 2004 році відповідно до указу Міністерства освіти і науки України навчальний заклад здобув назву Політехнічного технікуму Криворізького технічного університету, увійшовши в комплекс Криворізького технічного університету. Відразу були укладені договори на продовження навчання випускників технікуму за фаховими спеціальностями у Дніпропетровському національному технічному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Харківської державної академії залізничного транспорту.

У 2009 році за постановою Міністерства освіти і науки України Політехнічний технікум Криворізького технічного університету став Політехнічним коледжем Криворізького технічного університету.

У 2011 році рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Політехнічний коледж Криворізького технічного університету стає структурною одиницею Криворізького національного університету, в підсумку чого отримав назву Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет".

Контакти Політехнічного коледжу Криворізького національного університету

Адреса: м. Кривий Ріг, вулиця Кармелюка буд. 33.

Телефон: (0564)21-20-83.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://politktu.dp.ua.

Політехнічний коледж-Криворізького-національного-університет

Адміністрація та викладачі Політехнічного коледжу Криворізького національного університету

Адміністрація і колектив коледжу спільним зусиллям, власним бажанням, натхненням, професійністю вирішують завдання підвищення якості й доступності освіти, забезпечують оптимальне співвідношення інтересів особистості й держави, сприяють професійному зростанню викладачів і студентів, визначають перспективні напрями розвитку шлях до втілення мрії — зробити навчальний заклад взірцевим, а студентів професіоналами, патріотами України — долається колективним прагненням заступників директора І.Ю. Шиманської, М.Х. Костюка та завідуючих відділеннями С.Ф. Совенко, Л.П. Зеленської, Л.М. Рудаковської, С.С. Мрачковської.

Сьогодні колектив Політехнічного коледжу КНУ може пишатися: він сильний особистим прикладом, готує молодших спеціалістів з семи спеціальностей залізничного профілю, надає студентам можливість опанувати дев'ять робітничих професійна логічного напряму.

Стабільну роботу коледжу забезпечують 172 працівники, серед яких 60 викладачів, 33 особи адміністративного, 29 навчально-допоміжного, 50 технічного персоналу. 3 75 викладачів 39 мають вишу кваліфікаційну категорію.

Викладачі коледжу беруть активну участь y конкурсах професійної майстерності в регіоні та області, їхній педагогічний досвід узагальнюється й поширюється серед колег через публікації статей y фахових журналах і збірниках.

На базі Політехнічного коледжу діє центр підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Кривого Рогу, який очолює заступник директора з навчально-методичної роботи І.В. Корченко. На підставі договору про співпрацю представники академічного професорського складу Криворізького національного університету та Полтавського економічного університету проводять двотижневі курси підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні методи та засоби навчання у вищій школі». Слід відзначити високий рівень навчально-виховного процесу, керованого заступниками директора І.Ю.Шиманською та В.В.Жадан, чільне місце в якому посідають принципи професіоналізму, гуманізації, виховання загальнолюдських цінностей та відродження національних традицій українського народу.

Тому дозвілля студентів — це важлива складова роботи навчального закладу Велика кількість гуртків і спортивних сек. цій дає змогу кожному студентові виявити своє обдарування. Участь у яскравих і насичених талантами оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, міських, обласних і всеукраїнських спортивних змаганнях, туристичних зльотах, екскурсіях знаменними місцями України - таким є життя студентів у поза урочний час.

Патріотичне виховання та відродження національних традицій українського народу - найголовніше завдання сьогодення Громаду козаків Інгулецького району м. Кривого Рогу, до складу якої входять студенти КНУ, очолюють справжні отамани, викладачі С. І.Рєпін та В.Ю. Святецький. В міських змаганнях козаків у квітні 2014 р. команда коледжу посіла призове друге місце.

Головне в арсеналі патріотичного виховання молодо по покоління в коледжі - включення кожної особистості в конкретну діяльність задля своєї Вітчизни.

Реалізація політики коледжу в сфері якості здійснюється шляхом:

- впровадження, забезпечення ефективного функціонування та безперервного вдосконалення системи менеджменту якості, яка охоплює всі процеси, працівників та студентів коледжу і відповідає його стратегічній меті;

- залучення всіх працівників та студентів до культури якості та стимулювання їх творчої участі в її забезпеченні;

- безперервного та творчого вдосконалення змісту та розширення номенклатури освітніх послуг з урахуванням розвитку освіти, науки, практики та змін на ринку праці;

- збалансованості теоретичної та практичної підготовки молодших спеціалістів;

- постійного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази коледжу;

- повної інформатизації всіх процесів діяльності коледжу;

-  вивчення та впровадження в освітній процес кращих досягнень вітчизняних та зарубіжних педагогічних та наукових шкіл;

- створення в коледжі доброзичливої атмосфери та творчої співпраці;

- забезпечення ефективної реалізації принципів соціального менеджменту для працівників та студентів;

- безперервного самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях.

Політехнічний коледж-Криворізького-національного-університету Політехнічний коледж-КНУ

Спеціальності Політехнічного коледжу Криворізького національного університету

Коледж проводить підготовку за наступними спеціальностями:

1. Монтаж, обслуговування та ремонт автоматичних систем керування рухом на залізничному транспорті (на базі 9 кл.).

Коледж проводить підготовку професіоналів для діяльності по затверджених графіках експлуатації, технічного сервісу, організації робіт електромонтерами, забезпечення безпеки руху поїздів, ведення технічної документації обслуговуючих пристроїв, виконання будівельно-монтажних робіт при будівництві електричної централізації, автоматичного блокування.

2. Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу (на базі 9 класів).

Коледж проводить підготовку професіоналів для фахової діяльності на індустріальних підприємствах, які експлуатують залізничний транспорт.

Молодший спеціаліст, технік-електромеханік, повинен вміти створювати роботу згідно технічного обслуговування і поточного лагодження локомотивів, створювати заходи згідно виконанню технології лагодження і безпеки праці, вимірювань ходової частини локомотива, управління локомотивом.

3. Організація обслуговування на транспорті (на базі 9, 11 класів).

Коледж проводить підготовку професіоналів для професійної діяльності в установах і в організаціях транспортного комплексу різноманітних форм власності, таких як:пасажирський та вантажно-залізничний транспорт, автомобільний транспорт, надання послуг в організації перевезень пасажирів та вантажів.

4. Електропостачання (на базі 9 класів).

Коледж проводить підготовку професіоналів для діяльності в сфері електропостачання залізниць, міського транспорту, промислових установах.

5. Організація перевезень і управління на залізничному транспорті.

6. Обслуговування і ремонт залізничних споруд і об'єктів колійного господарства (на базі 9 класів).

Коледж готує фахівців для професійної діяльності на залізничному транспорті по обслуговуванню і ремонту колії, у відділах шляху відділень залізниць, дистанціях колії, колійних машинних станціях, дорожніх лабораторіях з дефектоскопією, будівельно-вантажних поїздах.

Початкові посади після закінчення коледжу: технік-бригадир, колійник майстер.

Політехнічний коледж-КНУ

Отже, високий рейтинг Політехнічного коледжу КНУ в межах Дніпропетровської області й України в цілому складався протягом чотирьох десятиліть як результат спільної праці всього колективу, інтелектуальний, психологічний та моральний розвиток якого знаходиться в процесі безперервного вдосконалення.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!