Роздрукувати сторінку

Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України, ККТ НМАУ

« Назад

Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України – ВНЗ з 1 рівнем акредитації, який проводить підготовку молодших спеціалістів за 9 спеціальностями.

Криворізький-коксохімічний-технікум-Національної-металургійної-академії-України ККТ-НМАУ

Історія ККТ НМАУ

Історія начального закладу розпочалася в 1964 році, коли за рішенням Ради Міністрів Української РСР був створений технологічний технікум. Вже в 1968 році він змінює назву на Криворізькій коксохімічний технікум. А в 1997 році стає структурною одиницею Національної металургійної академії.

На даний час технікум веде тісну співпрацю з кафедрами та відділенням університету, що дозволяє студентам отримувати якісну освіту. Вже на потязі багатьох років технікум проводить підготовку молодших спеціалістів з промислових спеціальносте та користується попитом серед студентів.

Контакти Криворізького коксохімічного технікуму Національної металургійної академії України

Адреса: вулиця Революційна буд. 40, м. Кривий Ріг.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://kkht.dp.ua.

Криворізький-коксохімічний-технікум-Національної-металургійної-академії-України

Навчання в Криворізькому коксохімічному технікумі Національної металургійної академії України

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги, які проводять заняття, використовуючи сучасні методи проведення навчального процесу та інноваційні технології. Навчальний процес забезпечують близько 60 викладачі, серед них вчителі вищої категорії, докори та професори наук. Деякі викладачі з університету забезпечують студентів необхідною інформацією.

Великою перевагою технікуму є те, що студенти мають можливість продовжити навчання за спорідненою спеціальність у ВНЗ з 3-4 рівнями акредитації, вступаючи одразу на 2-3 курс.

Навчання в технікумі це не тільки здобуття особливостями своєї професії, а також правильний та всебічний розвиток особистості, для якого викладацький склад та керівництво створило всі необхідні умови.

Матеріально-технічна база ККТ НМАУ

В технікумі розвинена та потужна матеріально-технічна база,я а з кожним роком оновлюється та удосконалюється. До неї входять: навчальні корпуси, лабораторії, комп’ютерні класи, різноманітні майстерні, бібліотека, а також відділення, спортивний майданчик, актова зала. Бібліотека посідає центральне місце в навчальному процесу. Загальний фонд, якої складає близько 60 тисяч примірників. До її складу входять: навчальні та методичні посібники, наукова література, періодичні видання, які з кожним роком оновлюються, а також технікум передплачує різноманітні фахові видання.

Спеціальності Криворізького коксохімічного технікуму Національної металургійної академії України

1. «Прикладна статистика».

Це напрямок орієнтований на підготовку досвідчених економістів-фахівців, професіоналів з:

- організації та здійснення статистичних наглядів суспільно-фінансових явищ і дій з наступним їх дослідженням;

- зведення та вивчення економіко-статистичних моделей з метою проведення системного розбору суспільно-фінансових явищ і дій;

- проведення прогнозу і моделювання ринкової кон'юнктури;

- дослідження програм діловитості статистико-аналітичних служб органів муніципального управління, компаній, фінансово-кредитних установ.

Спеціаліст з прикладної статистики здатний:

- виконувати обліково-аналітичне та інформаційне постачання статистичних вивчень;

- формувати систему характеристики з урахуванням фактора часу;

- здійснювати  прогнозування і передбачення суспільно-фінансового становлення компаній;

- використовувати статистичні вивчення як апарат пояснень допомоги управлінських рішень;

- застосовувати статистичні способи вивчення закономірностей і особливостей становлення глобальних суспільно-фінансових явищ і дій на галузевому, регіональному і макроекономічному рівнях;

- робити комплексну діагностику фінансової діяльності  компаній.

2. «Коксохімічне виробництво». Спеціальність, на якій готують спеціалістів, які зможуть працювати техніком-лаборантом, техніком, техніком з підготовку технічної документації, технік – технолог, а також займати посади хімічних, газо – нафтопереробних та коксохімічних майстрів дільниць.

3. «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств». Спеціаліст може працювати у всіх сферах народного господарства. Початкові посади, які зможе посідати фахівець: слюсар-інструментальник, слюсар по ремонту обладнання, монтажник, кресляр.

4. Аналітичний контроль якості хімічних сполук. Отримавши диплом молодшого спеціаліста, випускники можуть посідати посади: хімік-лаборант та технік-лаборант в різноманітних науково – дослідницьких  закладах та хімічних лабораторіях. Спеціалісти проводять аналіз та моніторинг санітарно-екологічного середовища.

5. Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва.

Технікум проводить підготовку майбутніх спеціалістів у галузі сервісу та монтажу системи автоматичного контролю, здійснюють регулювання і захист технологічного виготовлення в хімічних, коксохімічних установах.

6. Монтаж і обслуговування холодильно – компресорних машин та установок.

Проводиться підготовка техніків - механіків, які мають всі шанси проводити діяльність на різних підприємствах: механіками, слюсарями, ремонтниками, машиністами, монтажниками морозильних установок, компресорних і насосних установок, менеджерами з продажу кондиціонерів та морозильної техніки.

Основні навички, які здобуде спеціаліст:

- планування процесу виготовлення, виправлення науково-технічного режиму виготовлення, проектування холодильно-компресорного устаткування;

- забезпечення співвідношення створених систем науково-технічним завданням.

7. Експлуатація теплотехнічного і тепло-технологічного устаткування і систем теплопостачання.

Фахівець може обіймати посад: техніка-лаборанта, технік з експлуатації та ремонту обладнання, старший машиніст котельного устаткування, технік - технолог.

8. Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування.

9. Інформаційна діяльність підприємства.

Криворізький-коксохімічний-технікум-Національної-металургійної-академії-України, ККТ-НМАУ

Отже, Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України - це навчальний заклад, який проводить підготовку спеціалістів у галузі індустрії, це студенти які користуються попитом на ринку праці.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!