Роздрукувати сторінку

Український політехнічний технікум, УПТ

« Назад

Український політехнічний технікум – навчальний заклад, що проводить підготовку молодших спеціалістів для діяльності в сфері промисловості.

Український-політехнічний- технікум, УПТ

Історія Українського політехнічного технікуму

Свою історію технікум розпочав в 1926 році, тоді це була гірничотехнічна школа, яка готувала гірничих спеціалістів.

В 1929 році був створений залізорудний технікум, ця дата і вважається початком історії навчального закладу. В 1930 році розпочинається удосконалення матеріально-технічної бази та покращення навчального процесу.

До 1988 року технікум підготував близько 2000 спеціалістів не тільки України, але й зарубіжних країн. Лише в 1999 році Міністерство освіти України дало дозвіл на проведення навчальної діяльності за промисловими напрямками і дало назву навчальному закладу - Український політехнічний технікум.

Контакти Українського політехнічного технікуму

Адреса: м. Кривий Ріг , пр. К. Маркса, 66.

Телефон: (0564) 90-29-25.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://upt.in.ua/home.html.

Український-політехнічний- технікум

Спеціальності УПТ

1. Підземна розробка корисних копалин.

Функції спеціаліста, скориставшись знаннями технології, економіки, організації і планування гірського виготовлення може:

- визначати розміри попередніх та очисних справ, їх тривалість;

- розробляти графіки і планограм організації справ;

- робити комплекс слюсарно-збірних і ремонтних справ;

- розбиратися в головних діях гірського виробництва;

- застосовувати електроустаткування і електроінструменти з урахуванням правил;

- робити звичайні зйомки за допомогою маркшейдерських приладів;

- скористатися відбійними молотками і буровим устаткуванням.

2. Електропостачання.

Підготовка фахівців даного напрямку не втрачає актуальності оскільки енергетика — це самостійна галузь, і її розвиток є основою для подальшого розвитку та модернізації промисловості.

Здобувши диплом молодшого спеціаліста техніка — електрика ви станете фахівцем з обслуговування електричних мереж, систем релейного захисту та автоматики електропостачання, електричних апаратів та приладів електровимірювальних засобів, спеціального обслуговування електроустаткування невеликих підстанцій, головних і районних знижувальних підстанцій а також електрогосподарств електростанцій та обіймати посади майстрів дільниці(змін) з ремонту обладнання, енергетиків дільниць(цехів), електромонтерів з обслуговування підстанцій, електромеханіків силових мереж, тощо.

3 студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі, завдяки існуючим інтегрованим зв'язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ — IV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра. для випускників ПТУ - скорочений термін навчання.

Підготовка професіоналів наданої спрямованості не втрачає своєї актуальності так як енергетика – незалежна сфера, і її формування вважається основою для майбутнього становлення та модернізації індустрії.

Отримавши диплом молодшого фахівця техніка - електрика можна бути спеціалістом з обслуговуванню електромереж, систем релейного захисту й автоматики електропостачання, електроагрегатів і пристроїв електровимірювальних засобів, особливого сервісу електрообладнання маленьких підстанцій, основних і місцевих понижуючих підстанцій а ще електрогосподарств електростанцій і обіймати посади майстрів ділянки (конфігурацій ) згідно лагодження оснащення, енергетиків дільниць (цехів), електромонтерів згідно обслуговуванню підстанцій, електромеханіків силових сіток і тому подібне.

З студентами діють висококваліфіковані та досвідчені педагоги, завдяки наявним взаємозв'язкам між ВНЗ випускники технікуму мають ймовірність продовжувати фахове навчання в найвищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації з 2-го або 3-го курсів.

3. Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.

Професійну підготовку виконує циклова комісія гірничо - електротехнічних дисциплін, яку очолює магістр наук, педагог - методист, Відмінник виховання України, Вельгус Єлизавета Йосипівна.

Молодших професіоналів гірських техніків - електромеханіків готують для компаній гірничо - видобувної, гірничо - збагачувальної та металургійної індустрії, для роботи на посадах диспетчер електромеханічної служби, електромеханік дільниці (підземної ділянки), механік бурильної установки, механік бурових гірських справ, механік згідно лагодження автотранспорту.

Згідно наданої кваліфікації технікум виконує підготовку професіоналів з 1929 року, незмінний попит на професіоналів наданого профілю обумовлений потребою в досвідчених кадрах, що мають вміння роботи з передовим гірничо - електромеханічним обладнанням та автоматизованими системами управління науково-технічними діями передових компаній.

Підготовку молодших професіоналів водять педагоги з величезним педагогічним досвідом. У новітніх лабораторіях ведуться лабораторні та фактичні заняття згідно базових і спеціальних дисциплін, виконуються підрахунки згідно курсового та дипломного проектування.

Випускники підготовлені для професійної діяльності на підприємствах гірничо - металургійного комплексу України з обслуговуванню і ремонту важкого електромеханічного обладнання та автоматичних приладів.

4. Обслуговування та обладнання металургійних підприємств.

Інноваційне науково-технічне оснащення - непростий комплекс пристроїв і агрегатів, для ідеальної роботи яких будуть потрібні висококваліфіковані техніки - механіки. Виховання згідно кваліфікації виконує циклова комісія автоматичних дисциплін, яку очолює педагог - методист, Відмінник виховання України, Волошина Тетяна Миколаївна.

Підготовку молодших професіоналів забезпечують педагоги з величезним педагогічним досвідом роботи. У сучасних лабораторіях і навчальних кабінетах ведуться лабораторні та фактичні заняття згідно базових і спеціальних дисциплін, виконуються підрахунки згідно курсового та дипломного проектування.

Випускники підготовлені для професійної діяльності на гірничо - металургійних і машинобудівних підприємствах України згідно обслуговуванню і лагодження важкого машинобудівного та металургійного оснащення. Спеціалісти даного профілю готується для роботи на підприємствах металургійної індустрії, в ремонтних, монтажних і проектних організаціях та їх підрозділах на таких посадах: технік - інженер, технік згідно стандартизації, інженер, слюсар - ремонтник, знавець ділянки, механік, і тому подібне.

Український-політехнічний- технікум УПТ

Отже, УПТ – привідний навчальний заклад із славетною історією та етапами становлення, що проводить підготовку молодших спеціалістів, надаючи їм якісну освіту.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!