Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж, ДРК

« Назад

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, заснований у 1962 році. За роки свого існування коледж підготовив більше 16 тисяч фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Дніпропетровський-радіоприладобудівний-коледж ДРК

Матеріально-технічна база ДРПК

Коледж має унікальну навчальну матеріально-технічну базу з сучасними кабінетами та лабораторіями, обладнаними комп’ютерною технікою, вимірювальними приладами, радіопередавальною і телевізійною апаратурою та системами електрозв’язку. Навички застосування програмного забезпечення та комп’ютерного проектування в навчальному процесі дозволяють нашим студентам отримувати знання на сучасному рівні інноваційних технологій.

Також у ДРПК активно працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції. Після закінчення курсу навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста. Він надає можливість вступу у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації відповідного напряму за скороченим терміном навчання за спрощеною процедурою вступу.

Дніпропетровський-радіоприладобудівний-коледж

Спеціальності Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу

Спеціальності, які набувають студенти у ДРПК, є спеціальностями майбутнього, бо вони базуються на сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологіях.

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Інформаційні технології являють собою сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» - це спеціальність, що об'єднує інформатику та комп'ютерні мережеві технології, а також частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розроблення комп'ютерних систем, тобто апаратного та програмного забезпечення.

Фахівці з комп'ютерної інженерії отримують знання з:

- розробки прикладного та системного програмного забезпечення;

- розробки програмного забезпечення для вбудованих комп'ютерних систем;

- проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв;

- розробки аналогових та гібридних плат;

- проведення досліджень для робототехніки — синтезу систем керування двигунами, датчиками та іншим устаткуванням;

- проектування, налагодження та обслуговування комп'ютерних мереж.

Фахівці спеціальності «Комп’ютерна інженерія» ДПРК мають професійну підготовку в галузі комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, вбудованих комп'ютерних систем, засобів захисту інформації в комп'ютерних системах, а також систем штучного інтелекту.

Спеціалісти цього профілю здобувають знання, які дозволяють отримати престижну роботу у сучасному світі інформаційних технологій. Наші випускники здатні працювати на інженерних посадах з розробки, виробництва та експлуатації комп'ютерних систем або мереж, системними адміністраторами, розробниками баз даних, програмних продуктів будь-якого рівня складності, системними програмістами тощо. Отриманий в коледжі рівень знань дозволяє керувати складним комп’ютерним устаткуванням, розробляти інноваційні проекти та надавати консультації і послуги з інформатизації і програмування.

Здобувши освіту у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», ви зможете працювати у будь-якій сфері ІТ-галузі: на державних і приватних підприємствах, у банківських і комерційних закладах та інших установах всіх видів економічної діяльності, у сферах комп’ютерного програмування, надання інформаційних послуг, ремонту та обслуговуванню комп’ютерів.

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

Електроніка та телекомунікації – це передавання, випромінювання та приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Спеціальність 171 «Електроніка»

Студенти спеціальності «Електроніка» отримують знання з конструювання, виготовлення і технічне обслуговування електронного устаткування, а саме:

- технічного обслуговування і ремонту устаткування електронної техніки;

- підготовки електронно-обчислювальних машин до роботи, технічного огляду окремих пристроїв і вузлів, контролю параметрів і надійності електронних елементів устаткування;

- налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів.

Випускники спеціальності «Електроніка» здатні розробляти, виготовляти та здійснювати сервісне обслуговування електронного устаткування, елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів систем автоматизованого оброблення інформації.

Спеціалісти цього профілю, які отримали освіту в нашому коледжі, можуть працювати в різноманітних сферах сучасної електронної галузі, зокрема, таких новітніх, як комп’ютерні мережі і системи, фізика медико-біологічних систем, матеріали напівпровідникової електроніки, високотемпературна надпровідність, лазерні вимірювальні системи, оптичний зв’язок, науково-технічна експертиза і радіоекологія.

Здобувши освіту у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Електроніка», ви зможетепрацювати в якості керівників середнього та початкового рівнів управління, спеціалістів сервісних центрів комп’ютерної техніки та її периферії, конструкторських і виробничих підрозділів підприємств, консультантів по обслуговуванню електронної апаратури державних і приватних установ.

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

Електроніка та телекомунікації – це передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Студенти спеціальності «Телекомуніка́ції та радіотехніка» отримують знання з розробки, виготовлення та сервісного обслуговування радіотехнічних засобів призначених для подання інформації через:

• телефонні мережі прийому-передачі голосової та іншої інформації;

• радіомережі широкомовної послуги передачі голосової та іншої інформації;

• телевізійні мережі широкомовної послуги передачі аудіовізуальної інформації;

• супутникові мережі широкомовної послуги прийому-передачі аудіовізуальної та цифрової інформації;

• комп'ютерні мережі алфавітно-цифрової інформації

Випускники спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»зможуть розробляти, виготовляти та виконувати сервісне обслуговування апаратури передачі та прийому телефонних та радіомереж, телебачення, супутникового зв’язку та комп’ютерних мереж.

Спеціалісти цього профілю, які отримали освіту в нашому коледжі, можуть працювати з мережевими терміналами, телекомунікаційними процесорами каналів зв'язку, комп’ютерним та програмним забезпеченням, керувати телекомунікаційними локальними та глобальними мережами.

Здобувши освіту у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», ви зможете працювати в якості керівників середнього та початкового рівнів управління, спеціалістів конструкторських і виробничих підрозділів підприємств, консультантів зі створення та експлуатації телекомунікаційних систем, на інженерних посадах телекомунікаційних компаній та організацій з експлуатації та обслуговування апаратури.

Дніпропетровський-радіоприладобудівний-коледж, ДРК

Отже, Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації володіє багаторічною історією, міцним науковим фундаментом і славними традиціями, входить в число кращих коледжів Дніпропетровської області.

Заклад надає своїм студентам все можливе для повноцінного професійного росту і особистого розвитку.

Високопрофесійні, доброзичливі, але й вимогливі викладачі та співробітники нашого коледжу роблять все, щоб навчання у нас запам'яталось Вам не тільки складнощами, пов'язаними з оволодінням нової професії, а й залишило у пам'яті приємні і яскраві враження про студентські роки.

Якщо ви відчуваєте потяг до сучасних технологій в сфері Комп’ютерної інженерії, Електроніки, Телекомунікацій та радіотехніки, маєте професійні і життєві амбіції, прагнете розкрити всі свої здібності і здобути престижну спеціальність - то саме на вас чекає Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж!

Нехай навчання в коледжі стане успішним стартом у вашому гідному майбутньому. Адже тисячі наших випускників вже довели, що наші спеціальності – це спеціальності майбутнього!

«Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж – Ваше надійне майбутнє!»