Роздрукувати сторінку

Інститут підприємництва "Стратегія", ІП «Стратегія»

« Назад

Інститут підприємництва "Стратегія" – навчальний заклад, який проводить підготовку за економічними напрямками.

ІП-Стратегія

Контакти Інституту підприємництва "Стратегія"

Адреса: м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 38.

Телефон: (05652)2-75-79.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://strategy.edu.ua.

Інститут-підприємництва-Стратегія

Історія ІП «Стратегія»

Інститут підприємництва «Стратегія» було засновано у 1992 році при Південній філії Центрального інституту підвищення кваліфікації керівників та фахівців Міністерства середнього машинобудування. Інститут підпорядковується Державному комітетові України зі сприяння невеликим компаніям й підприємництву.

На певному етапі розвитку Південна філія ЦІПК мала потужну матеріально-технічну базу та належний педагогічний склад, що на найвищому рівні надавав навчання спеціалістів з усього колишнього Радянського Союзу.

У 1995 році інститут було передано до сфери управління Міністерства економіки України. Згодом він став підпорядковуватися Дніпропетровській обласній раді.

У березні 2002 року постановою Дніпропетровської обласної ради інституту підприємництва «Стратегія» було надано статус обласного комунального вищого навчального заклад «Інститут підприємництва «Стратегія», який продовжував підпорядкуватися Дніпропетровській обласній раді.

Всі спрямованості і кваліфікації, згідно яким виповнюється підготовка професіоналів у ВНЗ, акредитовані. У жовтні 2010 року рішенням ДАК ВНЗ визнано акредитованим за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями.

ВУЗ одним з перших в Україні пройшов інтернаціональну сертифікацію освітніх програм і отримав інтернаціональне визнання властивості освітніх послуг від організації International Education Society (Лондон, Англія). Завдяки цьому учні ВНЗ мають перевагу спільно з українським дипломом роздобути інтернаціональний сертифікат IES.

Інститут-підприємництва-Стратегія, ІП-Стратегія

Спеціальності ІП «Стратегія»

На даний час навчальний заклад проводить підготовку за такими спеціальностями:

- Економіка підприємства;

- Економічна кібернетика;

- Облік і аудит;

- Менеджмент організацій;

- Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Факультет проводить власну діяльність на основі навчальних планів, укладених відповідно до нормативних документів, що характеризують роботу ВНЗ.

Навчальний процес в Інституті підприємництва "Стратегія"

Головні напрямки діяльності:

- планування і управління навчально-виховної, методичної та наукової роботи у ВНЗ;

- дослідження і контроль за виконанням плану роботи факультету;

- контроль разом з керуючими кафедр та навчально-методичною комісією за якістю лекцій, лабораторних занять, семінарів, навчальних, виробничих практик та інших видів навчальної діяльності;

- роль в організації та проведенні міжкафедральних семінарів, наукових та навчально-методичних нарад та конференцій;

- організація виховної роботи зі студентами;

- організація роботи студентського самоврядування на факультеті;

- служба згідно профілактики поведінки посеред студентів;

- роль у профорієнтаційній працю, проведенні Дня розкритих дверей;

- здійснення освітніх програм надання якісної освіти;

- організація навчального процесу, покращення навчального процесу та властивості вивчення;

- контроль за властивостями навчальних занять, іспитів, консультацій, самостійної роботи студентів;

- дослідження подій щодо поліпшенню якості підготовки фахівців;

- рішення питань інформаційного забезпечення студентів ВЗН;

- підготовка щорічних навчальних графіків за напрямами (спеціальностями), документації для забезпечення роботи відділення заочного навчання;

- підготовка звітних та статистичних даних, розробка доповідей необхідної форми;

- ведення статистики кількості студентів в ВНЗ;

- здійснення обліку та контролювання успішності, заборгованості та відвідування занять;

- вирішення особистих договорів зі студентами, що навчаються на комерційній основі.

Інститут-підприємництва-Стратегія П-Стратегія

Бібліотека Інституту підприємництва "Стратегія"

Бібліотека інституту заснована для забезпечення для постачання досконалого, високоякісного та своєчасного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного сервісу учнів, аспірантів, науково-педагогічних трудівників, службовців ВНЗ по їх інформаційними запитами на базі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

До основних напрямків діяльності бібліотеки відносять:

- створення бібліотечного фонду в узгодженні з профілем інституту та інформаційних необхідностей всіх категорій користувачів;

- розробка електронної бази даних, організація та знання довідково-бібліографічного фонду;

- збирання списків літератури, творіння електронної бази даних на сприяння науковій та навчально-виховної праці ВНЗ, виконання всіх видів бібліотечних довідок, організація букіністичних виставок;

- організація для учнів занять згідно основам інформаційної культури;

- створення бібліотечних фондів згідно навчальних намірів, програма ВНЗ шляхом отримання наукової, навчальної, довідкової літератури, періодичних видань;

- знання системи бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек.

Рада молодих вчених в ІП «Стратегія»

З метою сприяння професійному росту наукової молоді і фахівців інституту Рада молодих вчених:

- сприяє наукової роботі юних експертів, забезпечує методичну та організаційну допомогу;

- організовує і гарантує участь молодих людей у змаганнях наукових справ, що проводяться у ВНЗ, приймає участь в обговоренні висунутих на конкурс робіт;

- організовує збір і збільшення інформації про фонди, що забезпечують грантову допомогу юним науковцям;

- виконує аналіз та узагальнення досвіду роботи під час виконання наукових досліджень з метою підвищення ефективності роботи співробітників ОКВНЗ „ІП “Стратегія” як науковців;

- проводить наукові семінари, що висвітлюють стан питань у різних галузях знань.

Отже, навчальний заклад проводить якісну підготовку спеціалістів в економічній сфері, які можуть займати керівні посади та розвивати економіку нашої країни в кращому напрямку.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!