Роздрукувати сторінку

Придніпровський енергобудівний технікум, ПЕТ

« Назад

Придніпровський енергобудівний технікум – навчальний заклад, що проводить підготовку молодших спеціалістів та підпорядковується Міністерству освіти і науки.

Придніпровський-енергобудівний-технікум, ПЕТ

Контакти Придніпровського енергобудівного технікуму

Адреса: вул. Космонавта Волкова, 6-а, м. Дніпропетровськ.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: pebt.dp.ua.

Придніпровський-енергобудівний-технікум

Історія ПЕТ

Свою історію ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум» розпочав в далекі повоєнні роки. Тоді держава формувала гіганта енергетики - Придніпровську теплову електростанцію. Її перша конструкція була введений в електричну мережу в кінці 1954 року. З самого початку держава почула велику нестачу досвідчених кадрів: монтажників, будівників, електриків та, теплотехніків.

Для вирішення даних важких питань указом Міністерства будівництва електростанцій СРСС в 1956 році був створений Придніпровський енергобудівний технікум. Головним завданням закладу було забезпечення головами середньої ланки енергетичних виробництв країни.

Придніпровський енергобудівний технікум величається своєю багаторічною історію, яка формувалася на протязі багатьох років.. У технікумі завжди працювали й працюють педагоги, які обожнюють свою справу й частинку серця віддають студентам. Та й студенти в технікумі сумлінні, веселі, кмітливі та розумні.

На даний час в навчальному закладі викладає близько 212 педагогів, через педагоги-методисти, вчителі вищої категорії, кандидати та професори наук, деякі з них Заслужені працівники освіти.

Навчається в навчальному закладі близько 1200 студентів на денному та заочному відділенні.

Колектив навчального закладу постійно йшов у ногу з часом, швидко реагував на зміни в соціально-економічному розвитку країни. Саме завдяки цьому у отримали ліцензії нові напрямки, відкривалися нові відділення, покращилися педагогічні технології, удосконалилась матеріально-технічна база.

Придніпровський-енергобудівний-технікум ПЕТ

Спеціальності ПЕТ

1. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Виховання згідно кваліфікації «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж» гарантують 24 педагоги з 7 циклових комісій, 14 педагогів (58%) мають найвищу категорію.

З метою розкриття необхідності в фахівцях спрямованості організована незмінна консультативна допомога.

Освітній процес ведеться згідно програмам, які відповідають передовим еталонам.

Студенти можуть працювати в комп'ютерних класах і лабораторіях, опановуючи інноваційні програмні продукти, що сприяє підготовці досвідчених професіоналів.

Завдяки наявними інтеграційним взаємозв'язкам студентам надаються бази практики на провідних підприємствах з сучасними організаційно-науково-технічними процесами та технологією.

При викладанні дисциплін впроваджуються функціональні способи: вирішення виробничих, ситуаційних завдань з користуванням довідкової літератури, нормативних документів, ділових ігор.

Молодший спеціаліст з обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж підготовлений до виконання професійних функцій: виробничої. обслуговуючої; поліграфічної; консультативної.

Посади, які можуть обіймати посади: електромеханік згідно лагодження та обслуговування ПК на вітчизняних і закордонних підприємствах, у сфері малого бізнесу, що використовують нові технології, видавничі та поліграфічні компанії, інструктор електронно обчислювальних автомашин, в банківських установах - підрозділи АСУ, технік обчислювального центру.

2. Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування ТЕС

Підготовка молодшого фахівця передбачає теоретичну підготовку і практичне виховання. Вихованці проходять навчальну, науково-технічну та переддипломну практики.

Завдяки наявними взаємозв'язкам, учні забезпечені базами практики на провідних індустріальних підприємствах містечка, на теплоелектростанціях.

До послуг студентів в технікумі створена прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала, мережа Internet.

3. Економіка підприємства

Підготовка професіоналів за напрямком «Економіка підприємства» проводиться на основі державного фінансування й за рахунок фізичних й юридичних осіб. Ліцензійний розмір становить 60 осіб денної й 60 осіб заочної форми навчання.

Завдяки наявними взаємозв'язкам, учні забезпечені базами практики на провідних індустріальних підприємствах містечка, в банківських установах, муніципальних фондах.

До послуг студентів в технікумі створена прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала, мережа Internet.

Молодший спеціаліст з економіки підприємства може здійснювати фахові функції за наступними видами економічної діяльності: здійснення аналізу та розвитку підприємства, розробка звітності та удосконалення діяльності установ, проведення моніторингу діяльності підприємств.

4. Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Спеціалісти зможуть працювати в комп’ютерних класах, де опанують найновіші програмні технології.

Педагоги кваліфікації «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» використовують у навчальному процесі новітні інформаційні технології.

Учні кваліфікації «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» беруть активну участь у наукових конференціях, змаганнях, в міських предметних олімпіадах, де займають призові місця.

Молодший спеціаліст-будівельник підготовлений до виконання професійних функцій: організаційної, контрольної, експлуатаційної, інформаційної.

Молодший спеціаліст-будівельник буде виконувати такі функції: дослідження проектно-конструкторської та науково-технічної документації, обробку проектно-кошторисної документації, гарантує вірне впровадження будівельних матеріалів, систем, продуктів, будівельно-монтажних справ машинками і механізмами, гарантує службу охорони праці, техніку безпеки і виробничу санітарію на будівництві, здійснює контроль за правильним виконанням справ на, об'єктах.

Посади, які можуть обіймати випускники: доглядач будови, технік-проектувальник, технік-лаборант, технік-геодезіст, технік.

ПЕТ

Отже, це провідний навчальний заклад, який здійснює належну підготовку молодших спеціалістів.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!