Роздрукувати сторінку

Нікопольський технікум Національної металургійної академії України, НТ НМАУ

« Назад

Нікопольський технікум Національної металургійної академії України - провідний навчальний заклад, який проводить підготовку майбутніх спеціалістів у металургійній сфері.

Нікопольський-технікум-Національної-металургійної-академії-України НТ-НМАУ

Контакти Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України

Адреса: пр. Трубників, 18, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.

Телефон: (05662) 250 90.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: www.nmt.org.ua.

Нікопольський-технікум-Національної-металургійної-академії-України

Історія НТ НМАУ

У березні 1944 року відповідно до указу наркома чорної металургії СРСР І.Т. Тевосяна було засновано Нікопольський металургійний технікум. Спершу він був філією Дніпропетровського індустріального, а з жовтня 1945 року - філією Запорізького металургійного технікуму. Із серпня 1948 року НМТ стає окремим навчальним закладом. НМТ не мав власної бази і розташовувався в будинку сільськогосподарчого технікуму на площі Б. Хмельницького.

Першим керівником було призначено Федота Семеновича Рудобашта - прекрасна людина, викладач і організатор.

За стрімкий час він створив колектив однодумців - викладачів і вихователів, які важкі умови розпочали підготовку спеціалістів для підприємств чорної металургії.

Навчальний заклад проводить підготовку спеціалістів за такими спеціальностями:

1. Трубопрокатне виробництво.

2. Планування й економіка виробництва.

3. Механічне устаткування металургійних цехів.

4. Промислове й цивільне будівництво.

5. Розробка рудних родовищ.

У 1946 році відбувся перший випуск молодих фахівців: плановиків-економістів - 71 чоловік і техніків-механіків - 11 осіб.

У 1947 році технікум перейшов у приватну будівлю. У новітніх приміщеннях були обладнані і почали працювати лабораторії фізики, хімії, електротехніки аудиторії: електрометалургії, прокатного виготовлення, креслення, російської мови і літератури, лад які були використані і інші.

Вечірнє відділення діяло в Нікопольському металургійному технікумі з 1948 і внесло великий внесок у підготовку професіоналів чорної металургії різних напрямків.

У 1951 - 1955. були побудовані актовий та фізкультурний зали, гуртожиток, будівля для педагогів. Побудовано та введено в використання навчально-виробничі майстерні, що дали можливість проходження практики студентами.

Згодом була відкрита бібліотека, в якій зосереджувалася велика кількість навчальної літератури з різних напрямків. Загальний фонд налічував близько 12 тисяч примірників.

У 1974 році Нікопольський металургійний технікум отримав нове приміщення навчальних, де й розташовується навчальний заклад і досі. Спільно з навчальними корпусами технікум отримав об лаштований гуртожиток і кафе-їдальню, фізкультурний зал, стадіон, бібліотеку з читальним залом, лекційний зал.

У 1996 - технікум вступає, до складу як структурна одинця.

У 1997 році було відновлено навчання на заочному відділенні.

В 1999 році Державна металургійна академія України отримала статус державної.

В 2003 році відбулося відкриття Нікопольського факультету при технікумі.

В подальші рок навчальний заклад з успіхом проходить акредитацію та отримує ліцензію на здійснення навчального процесу на осевої сучасним навчальних планів та з використанням вітчизняних та міжнародних стандартів.

Також в навчальний процес було запроваджено використання інноваційних технологій. Кабінети навчального закладу мають сучасні комп’ютерні, які мають вільний доступ до мережі Інтернет.

2001 - 2012 навчальному році - НТ НМАУ займає перше місце серед технікумів Академії та нагороджується грамотами.

Нікопольський-технікум-Національної-металургійної-академії-України, НТ-НМАУ

Структура Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України

Навчальний заклад складається з таких відділів:

1. Навчально-методичний відділ.

Умови управління науково-методичною роботою:

1. Організаційні:

- запровадження наукових основ управління;

- реалізація принципів ступеневої освіти демократизація управління;

- особистісно-орієнтований підхід;

- впровадження інформаційних та інноваційних технологій;

- обмін передовим педагогічним досвідом;

- сприятливий соціально психологічний клімат в колективі.

2. Педагогічні:

- вивчення нормативних документів;

- дотримання державних стандартів в милої освіти;

- знання актуальних проблем, які обумовлюють зміст навчальних предметів;

- комплексне науково - методичне забезпечення викладання дисциплін;

- науково-дослідна робота викладачів та студентів;

- розвиток творчого потенціалу;

- вдосконалення методики викладання.

Навчально-методична робота: майстер класи з впровадження інноваційних технологій, конкурс на кращу методичну розробку, випуск методичних бюлетенів "інновації — в навчання", виставка-огляд методичних матеріалів.

Виховна робота: конкурс "Студент року", обласна науково-практична конференція з питань виховного аспекту реалізації загальнотехнікумівської проблеми, психолого-педагогічний семінар-тренінг, конкурс на кращий виховний захід.

Практичне завдання: нарада викладачів інженерної механіки з головними механіками базових підприємств, міський вечір зустрічі з випускниками "Видатні випускники технікуму, науково-практична конференція Науково-технічні перспективи розвитку феросплавного виробництва на сучасному етапі.

2. Відділ виховної роботи.

1. Система роботи зі студентами нового набору в процесі їх адаптації.

2. Система освітньо-інформаційної роботи з профілактики правопорушень студентів.

3. Система клубної роботи з творчо-обдарованими студентами.

4. Розробка та реалізація науково-методичної проблеми технікуму.

НТ-НМАУ

Отже, НТ НМАУ – це потужний навальний заклад, який проводить якісну підготовку молодших спеціалістів. Завдяки досвідченому викладацькому складу, потужній матеріально-технічній базі студенти отримують усі необхідні знання та навички для практичної діяльності.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!