Роздрукувати сторінку

Автотранспортний технікум Національного гірничого університету, АТ НГУ

« Назад

Автотранспортний технікум Національного гірничого університету – ВНЗ, що має славетну історію з підготовки спеціалістів техніків автомобілів.

Автотранспортний-технікум-Національного-гірничого-університету

Навчальний процес забезпечують досвідчені педагоги, які володіють всіма необхідними теоретичними та практичними навичками, якими діляться із студентами.

Контакти АТ НГУ

Адреса: м. Дніпропетровськ, , проспект Кірова, 111.

Телефон: (056) 749-63-24.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://atngu.dp.ua.

Автотранспортний-технікум-Національного-гірничого-університету АТ-НГУ

Історія Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету

Історія навчального закладу розпочалася в 1930 році, коли при Автотранспортному технікумі Державного ВНЗ "НГУ" було засновано Дніпропетровський автотракторний технікум. Навчальний заклад підпорядковувався Головному дорожньому управлінню УРСР.

З 1944 року технікум отримав нову назву автомобільно-дорожній технікум, що став підпорядковуватися Міністерству автомобільного транспорту УРСР.

З цього часу навчальний заклад проводить підготовку фахівців техніків-механіків автомобільного транспорту. З 1954 року технікум також проводить підготовку за будівельними напрямками "Будівництво і експлуатація автомобільних доріг і мостів". Тому, з цього моменту, він став називатися Дніпропетровським автомобільно-дорожнім технікумом.

Відповідно до наказу КМУ в 1997 році було утворено Автотранспортний технікум НГУ.

Навчальний автотранспортний центр є окремою структурною одиницею Дніпропетровського НГУ.

На даний час технікум проводить підготовку молодших спеціалістів на денній формі навчання осіб, які одержують документи державного зразка про базову загальну середню освіту й про повну загальну середню освіту; на заочному віддаленні тільки фахівців, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту за двома напрямками підготовки.

Автотранспортний-технікум-Національного-гірничого-університету, АТ-НГУ

Загальна характеристика про АТ НГУ

Автотранспортний технікум - один з найстаріших в Україні технікумів, де готують спеціалістів для автомобільної галузі. У жовтні 2014 році йому виповнюється 84 років.

Нинішній автотранспортний технікум - не тільки сучасний навчальний заклад, а такий, що відповідає вимогам життя і впевнено інтегрується в систему європейської освіти. До послуг студентів - понад 90 лабораторій і кабінетів.

На допомогу їм обладнано 144 сучасних комп'ютерних місця, навчальний полігон, організовано цілий автопарк різних автомобілів.

Технікум розташований у будівлі, що є пам'яткою архітектури ХІХ ст. Вже понад 30 років технікум є обласним базовим навчальним закладом, при якому діє 25 методичних об'єднань, тут викладачі технікумів, коледжів підвищують свій професійний рівень, обмінюються досвідом роботи.

То викладачі й самі постійно удосконалюють свій освітній рівень, серед них значна частина - фахівці з досвідом роботи на виробництві, мають вищі категорії або є магістрами.

До послуг студентів - чудова читальна зала, бібліотека з багатим книжковим фондом. Функціонує сучасний спортивний комплекс із залом для тренувань, тренажерами.

Є гуртожиток на 450 місць, медичний пункт, функціонують кімнати відпочинку, самопідготовки для студентів, а для викладачів - кімната психологічного розвантаження. Діє при автотранспортному і своєрідний психологічний центр, котрий сприяє вчорашнім школярам краще адаптуватися до нових умов навчання та самостійного життя.

Все це і є невід'ємними складовими елементами сучасного навчального закладу, де вчаться близько 2000 юнаків та дівчат.

Підготовка спеціалістів проводиться в основному на підставі угод з автотранспортними, авторемонтними та підприємствами агропромислового комплексу, туди й направляються молоді фахівці.

За всю історію навчального закладу він готував кваліфікованих робітників та зміст, форми, методи навчання з кожним роком лише удосконалювалися. Випущено 9 тис. кваліфікованих робітників для обслуговування і ремонту автомобільного транспорту, перевезення вантажів, будівництва і ремонту автомобільних доріг. Професійному ліцею автомобільного транспорту і будівництва видано ліцензії на надання освітніх послуг, пов'язаних із одержанням професійної освіти.

Теоретичне навчання проводиться в навчальних кабінетах, обладнання яких відповідає вимогам навчальних планів і програм із навчальними групами кількістю від 27 до 30 учнів.

АТ-НГУ

Спеціальності Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету

1. Організація перевезень і управління на автотранспорті

Основними напрямками роботи фахівців з управління на автотранспорті є:

- координують переміщення транспортних засобів в логістичних ланцюгах поставок;

- виконують транспортно-експедиційне обслуговування авто перевезень, в т.ч. і на інтернаціональному рівні;

- здійснюють розробку раціональних маршрутів і графіків переміщення вантажних та пасажирських перевезень, зокрема, автотранспортних сіток в регіонах;

- проектують транспортно-логістичні системи;

- координують взаємодію різноманітних видів автотранспорту при організації мультимодальних й інтернаціональних перевезень;

- виконують рекламні вивчення ринку автотранспортних послуг;

- виконують оперативне управління перевезеннями в автотранспортних мережах;

- діють в транспортних підприємствах, транспортно-експедиційних фірмах і логістичних центрах.

2. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Для оволодіння кваліфікації студенти вивчать:

- положення авто автотранспорт та статут про технічне обслуговування і лагодження рухомого складу автотранспорту;

- головні спрямованості становлення науково-технічного прогресу, передові способи управління на автомобільному транспорті;

- пристосування найбільше популярних типів рухомого складу;

- інноваційні способи діагностики технічного стану кадрів, умови і методи контролювання властивостей технічного сервісу і лагодження автомобілів;

- головне науково-технічне та діагностичне оснащення, приладів та приладів, використовуваних при технічному обслуговуванні і лагодження рухомого склад, технологію виготовлення, кваліфікацію ділянок і виробничі взаємозв'язки між ними. Бази проектування виробничих дільниць та проектування науково-технічного оснащення;

- організація роботи в транспортних підприємствах згідно охорони праці;

- шляхи зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів.

Отже, Автотранспортний технікум Національного гірничого університету– ВНЗ, що проводить якісну підготовку автомобільних спеціалістів.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!