Роздрукувати сторінку

Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ТК ДДАЕУ

« Назад

Загальна характеристика про навчальний процес ТК ДДАЕУ

Технологічний-коледж-Дніпропетровського-державного-аграрно-економічного-університету

До числа найважливіших соціально-економічних функцій освіти належить, перш за все, формування інтелектуального, творчого потенціалу майбутнього фахівця. Коледж має готувати молодшого спеціаліста з випередженням потреб практики, повинен орієнтуватися на підготовку конкурентоспроможних фахівців. Професійну компетентність розуміємо як систему, що включає своєрідну суму фахових знань, навичок, соціальну характеристику поведінки та здатність творчо працювати, управляти іншими. Головна мета навчального закладу в системі освіти - підвищення якості педагогічного процесу та його вартісної ефективності.

Одним з найважливіших завдань залишається приведення системи вищої освіти у відповідність до вимог Болонської декларації, розвиток ступеневої освіти.

Розвиваються зв'язки коледжів і технікумів з університетами та академіями як у змістовному, так і в організаційному аспектах. Коледж не є винятком. Система співпраці з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації регіону вже довела свою ефективність, проте викладачам спеціальних дисциплін необхідно розвивати і поглиблювати зв'язки з відповідними кафедрами інститутів та університетів з метою обміну досвідом, запровадження вже випробуваних інновацій, вдосконалення змісту і доцільності методичних комплексів, з фаховими підприємствами. Окремо слід зазначити, що нам вдалося вийти на новий рівень на шляху ступеневої освіти, а саме розширити можливості формування контингенту студентів за рахунок плідної співпраці з освітньо-професійними ліцеями та прийому їх випускників на заочну і прискорену форми навчання. Наразі перед викладачами стоїть важливе завдання - ефективно використати свій навчально-методичний потенціал для підготовки молодших спеціалістів високого рівня, готових до роботи в сучасних економічних умовах жорстко конкуренції, а також до продовження освіти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Інформатизація освіти відкриває принципово нову можливість для впровадження у процес підготовки фахівців такої форми, як дистанційне навчання. За останні два десятиліття дистанційне навчання не лише отримало своє ім'я, але й виокремилося із системи заочного навчання за рахунок використання нових комунікаційних технологій, які дозволили забезпечити постійну взаємодію між учасниками навчання, незважаючи на їх географічну віддаленість.

Контакти Технологічного коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Адреса: пр. Карла Маркса, 76, м. Дніпропетровськ.

Телефон: 0567785644.

Електронна пошта: [email protected]

Сайт: http://www.college.in.ua.

Технологічний-коледж-Дніпропетровського-державного-аграрно-економічного-університету, ТК-ДДАЕУ

У коледжі вже розпочато роботу у цьому напрямі: створюються електронні підручники, розширюється інформаційна база.

У нас великі плани і цілком конкретні цілі: підготувати відповідну навчально-методичну базу даної форми навчання, підготувати викладачів, які досконало володітимуть сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, і викладачів-координаторів; створити електронні навчальні курси, розробити дидактичні основи дистанційного навчання.

Пріоритетним завданням педагогічного колективу є активне запровадження педагогічної інновації як технології, під якою розуміється цілеспрямована, свідомо організована, динамічна результативна взаємодія викладачів і студентів, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні завдання освіти. Завдання викладача - розвинути цікавість до інновацій окремих особистостей. Студент має бути привчений до того, що освіта є безперервна, а диплом - це лише офіційне свідчення і визнання його як номінанта на ділового фахівця.

ТК-ДДАЕУ

Джерела саморозвитку системи освіти знаходяться у творчості викладачів, їхній професійній майстерності, інноваційній діяльності. Відтак виникає потреба в інноваційних викладачах, які системно сприймають педагогічну діяльність в її постійному розвитку, володіють сучасними навчальними технологіями, здатні зіставляти власний досвід з тим, що напрацьований на світовому інноваційному та традиційному рівні.

Викладачі вдосконалюють навички оперування механізмами інформаційно-комунікаційного навчання, технологіями розвитку критичного мислення, особистісно зорієнтованими технологіями навчання і втілюють їх у процесі підготовки майбутніх фахівців. Упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій дає можливість простежити за впливом їх на формування педагогічної майстерності викладача, обрати шляхи Подальших Науково-теоретичних і практичних пошуків нових технологій.

Звичайно, життя студента повинне бути яскравим, різноманітним, адже це окремий період життєвого шляху, який має запам'ятатися назавжди. Наш навчальний заклад дбає про формування різнобічно розвиненої молоді, не лише навчання, а й виховання майбутнього фахівця, організує дозвілля студентів з урахуванням їхніх інтересів і здібностей. Це численні спортивні змагання, науково-пізнавальні конкурси, олімпіади, клуби і гуртки за інтересами. Наші студенти створюють власні бізнес-проекти, пишуть вірші, організують фотовиставки, відео презентації.

Почуття гумору рятує від депресії у нелегкий час кризи та соціально-економічних перетворень і студентів, і викладачів. Наша гордість - студентський театр моди "Онікс", переможець і призер численних конкурсів і фестивалів як державного, так і міжнародного рівнів. До речі, цього року на фестивалі "Текстиль і мода" наша колекція дитячого одягу знову посіла перше місце вже в п'ятий раз.

Перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, об'єднаних єдиною метою - підготовка якісних фахівців і надання їм максимальних можливостей для реалізації себе у майбутньому. Отже, головне - не просто створити умови для якісного навчання, так би мовити, "тут і зараз", а орієнтувати навчання на перспективу. На жаль, з цим пов’язано багато проблем.

В умовах ринкової економіки ситуація з організацією практичної підготовки у вищих навчальних закладах суттєво поширилася. Це загальнодержавна картина. Ми маємо, в першу чергу, орієнтувати кожного свого студента на конкретне робоче місце, тобто практичне навчання має здійснюватися з перспективою подальшої професійної діяльності випускника. Проте сучасний роботодавець не спроможний надати гарантію працевлаштування. Не секрет, що рівень безробіття у країні загрозливо високий. Часто випускники стають "аутсайдерами" на ринку праці. Наш досвід проведення Днів відкритих дверей показав, що найболючішим питанням, яке хвилює випускників шкіл та їхніх батьків, є подальше працевлаштування випускників коледжу. У зв'язку з цим працюємо над посиленням зв'язків з підприємствами, організаціями та установами, які є базами практики студентів. Викладачі розширюють роботу з вивчення ринку праці за своїм фаховим напрямом, професійно орієнтують студента, вводять у навчальну практику такі форми роботи, як тренінг, майстер-клас із залученням провідних фахівців галузей підготовки. Крім того, весь навчальний процес перебудовується таким чином, щоб він став невід'ємною ланкою у ступеневій освіті, міг підготувати випускників для подальшого навчання з метою здобуття конкурентоспроможності і високої вартості на ринку праці.

Технологічний-коледж-Дніпропетровського-державного-аграрно-економічного-університету ТК-ДДАЕУ

Отже, Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – це провідний навчальний заклад, що проводить підготовку молодших спеціалістів за технологічними напрямками.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!