Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський гуманітарний університет, ДГУ

« Назад

Дніпропетровський гуманітарний університет – ВНЗ, який має 3 рівень акредитації, який підпорядковується Міністерству освіти та науки. Він має право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії щодо проведення підготовки спеціалістів ступенів бакалавра й магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями «Правознавство», «Психологія», «Туризм».

Дніпропетровський-гуманітарний-університет, ДГУ

Контакти ДГУ

Адреса: вул. Орловська, 1-Б, м. Дніпропетровськ.

Телефон: (056) 371-51-48.

Сайт: http://dgu.com.ua.

Електронна пошта: [email protected]

ДГУ

Історія Дніпропетровського гуманітарного університету

Функціонувати навчальний заклад розпочав з 2003 року. Сучасний університет став дітищем колективу однодумців. Дніпропетровський гуманітарний університет був створений з метою підготовки професіоналів з верховним юридичним і емоційним вихованням, а в майбутньому і вихованням в галузі туристичного бізнесу для компаній, організацій та установ.

У вирішенні питань життєдіяльності Дніпропетровського гуманітарного університету характерну роль відіграє його Наглядова рада, визначаючи напрями далекосяжного розвитку університету, реалізуючи громадський контроль над роботою адміністрації, забезпечуючи дійову взаємодію навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними, виробничими й бізнесовими структурами.

Навчальний заклад є життєдіяльним учасником загального процесу гуманітарного розвитку суспільства. Університет у своїй роботі в повній мірі реалізує теперішні тенденції розвитку вищої школи, ублаготворяє потреби області та регіону у висококваліфікованих спеціалістах, виступає основою гуманітарної науки та культури.

Дніпропетровський-гуманітарний-університет

Факультети ДГУ

Зараз в університеті діє два факультети (юридичний і психології) та випускова кафедра, які проводять підготовку спеціалістів відповідно за напрямами (спеціальностями) «Правознавство», «Психологія» та «Туризм».

Навчання забезпечують сім кафедр: три – на юридичному факультеті, три – на факультеті психології, а також кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності.

Кафедри навчального закладу є центральною ланкою забезпечення навчально-виховного процесу за всіма напрямами, оскільки саме ці структурні розділи безпосередньо опрацьовують науково-методичні матеріали й забезпечують їх втілення в життя.

Кафедри супроводжують дослідження з правових, історичних, психологічних та соціально-економічних проблем становлення й розвитку країни в ринкових умовах господарювання.

Протягом кінцевих десяти років кафедрами під час здійснення тематик науково-дослідних робіт було опубліковано друком понад 80 найменувань підручників, монографій, навчальних посібників тощо.

Навчальна робота Дніпропетровського гуманітарного університету

Кадрова робота в Дніпропетровському гуманітарному університеті безперервно орієнтована на підняття фахового значення педагогів та експертів, залучення до викладацької та наукової діловитості професіоналів найвищої кваліфікації, збільшення професіоналізму трудівників. За весь час існування створений найпотужніший потенціал експертів - зараз практично 90% науково-педагогічних трудівників, що забезпечують навчання, мають наукові ступені, звання у відповідних секторах економіки.

Університет безперервно покращує навчальний процес в узгодженні з європейськими стандартами та освітніми стереотипами, органічно поєднуючи класичні та нові освітні технології. Влада навчального закладу формує сучасну навчально-виховну середу, в якому є простір інтеріоризації змісту виховання, засвоєнню умінь і умінь для фактичної діловитості згідно підібраному течією, комплексному вдосконаленню професіоналізму педагогів завдяки освоєнню інноваційних і експериментально-дослідних способів вивчення з метою підготовки універсальних професіоналів згідно передовим типом мислення.

Особливий інтерес приділяється демократизації та оптимізації управління інститутом в цілому і його окремими підрозділами, становлення студентського самоврядування.

Також використовуються і в перспективі будуть реалізувати такі основні шляхи діяльності університету, як: міжнародний студентський та академічний обмін з вузами-партнерами; підготовка науково-педагогічних робітників університету, які здатні викладати навчальні дисципліни англійською мовою; притягнення іноземних спеціалістів до роботи в університеті й участь основоположних викладачів та науковців у навчальній та науковій роботі закордонних університетів, наукових установ; кооперація з іншими вищими навчальними закладами для розроблення спільних міжнародних проектів; подання заявок на гранти.

Дніпропетровський-гуманітарний-університет ДГУ

Матеріально-технічна база ДГУ

Дніпропетровський гуманітарний університет має потужну матеріально-технічну базу для забезпечення відповідних умов здійснення навчального процесу, побуту та відпочинку студентів. До їх послуг сучасний чотирьохповерховий навчальний корпус, побудований у 2011 році за теперішніми технологіями, що має новий зовнішній й внутрішній дизайн інтер’єру, де знаходяться конференційна й актова зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, буфет-їдальня на 60 місць, спортивна зала, бібліотека з читальним залом, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет тощо.

Особливістю у функціонуванні Дніпропетровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що до будь-якого студента в університеті відносяться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання.

Теоретичні знання студентів, формування у них фахових умінь та навичок для виконання наступних функціональних обов’язків прикріплюються і вдосконалюються кожного року на навчальній практиці.

Центром навчального процесу є бібліотека. Навчальний заклад має велику кількість літератури для навчання: методичні посібники, наукова література, методична література та періодичні видання. З кожним роком книжковий фонд оновлюється новими виданнями для того, щоб студенти могли створювати нові наукові статті та готуватися до навального процесу.

Міжнародне співробітництво Дніпропетровського гуманітарного університету

Навчальний заклад веде тісну співпрацю з іноземними навчальними закладами. Завдяки тісній співпраці навчальний заклад з кожним роком удосконалюється та використовує новітні та сучасні методи освітнього процесу.

Кожного року на міжнародній арені проводяться конференції, семінари, де навчальний заклад бере участь та демонструє високі показники.

Студенти не одноразово їздили на стажування та практику в зарубіжні країни та відкривали для себе великі можливості у майбутньому.

Таким чином, за весь час існування Дніпропетровського гуманітарного університету створено корінний фундамент, закладено підніжжя науково-педагогічного потенціалу нового ВНЗ, і очевидно, що позитивні традиції цього процесу мають бути подовжені та розвинені.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!