Роздрукувати сторінку

Інститут ділового адміністрування, ІДА

« Назад

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування» має достатню матеріально-технічну базу, що відповідає встановленим вимогам до вищих навчальних закладів. З 2006 року навчальний процес здійснюється у власних приміщеннях. Інститут має власну бібліотеку, 2 комп’ютерних класи.

Інститут-ділового-адміністрування

Історія Інституту ділового адміністрування

Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) «Інститут ділового адміністрування» було засновано у 1995 році – Власовим Юрієм Владиславовичем.

Інститут є юридичною особою, права і обов’язки якої було набуто на момент його державної реєстрації (свідоцтво про державну реєстрацію №23072048, видане 27.10.1995 р. Криворізькою районною Радою народних депутатів).

Відповідно до чинного законодавства інститут отримував ліцензії Міністерства освіти України на проведення освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою бакалаврів і спеціалістів з напрямів:

- «Фінанси»;

- «Облік і аудит»;

- «Менеджмент організацій»;

- «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 2007 року «Інститут ділового адміністрування» очолює Корєєва Ольга Михайлівна.

Протягом 20-ти років в Інституті ділового адміністрування здобули вищу освіту близько 5 тис. студентів, які змогли досягти значних успіхів в економічній сфері і сфері управління не тільки в Україні , а і за її межами.

Для досягнення більшої ефективності виховного процесу підрозділи інституту дотримуються принципів науковості, гуманізації, демократизації, пріоритету проблемно-розвивальної освіти і творчої діяльності. Планування та організацію виховного процесу в інституті здійснюють Вчена рада, ректор, деканат, кафедри, куратори академічних груп та органи студентського самоврядування.

З 2003 р. у ІДА запроваджено проведення щорічних звітних наукових конференцій викладачів і студентів з актуальних питань економіки та адміністрування. Студенти залучаються до наукової роботи, до аналізу розвитку бізнес-процесів в країні та взагалі в світі. Студенти ІДА активно співпрацюють з іншими вузами та підприємствами міста Кривого Рогу.

З 2011 року інститут співпрацює з ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг». Студенти інституту проходять стажування, а викладачі в межах освітньої програми проводять практичні тренінги для працівників комбінату.

За 20 років роботи в Інституті сформувалися певні традиції. Вже традиційним стало святкування «Дня знань», «Дня українського козацтва», «Дня відкритих дверей», «Дня науки», Масляної тощо. ІДА - активний учасник міських благочинних програм та акцій. Періодично проводяться вечори пам’яті, зустрічі поколінь, виїзні концерти до дитячого будинку, години духовності та інші тематичні вечори та зустрічі.

Контакти ІДА

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 81 А.

Телефон: 0563404-76-00.

Сайт: http://pvnz-ida.at.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Інститут-ділового-адміністрування ІДА

Кафедри Інституту ділового адміністрування

Кафедра суспільно–гуманітарних наук

Спрямованості наукової роботи кафедри:

- втілення переходу на нові методологічні основи навчання соціально-гуманітарних дисциплін;

- організація і проведення наукових і науково-фактичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших подій у між курсовий період;

- дослідження науково-методичного постачання роботи з студентами;

- забезпечення практичною та науково-методичною підтримкою науково-педагогічним кадрам ВУЗу згідно проблематичними питаннями соціально-гуманітарного виховання;

- надання інформації, яка буде використана для складання наукових збірників конференцій.

Кафедра обліку та аудиту наук

Кафедра теоретично – прикладної економіки

Кафедра раз на рік проводить секційні засідання звітної науково-практичної конференції інститутів згідно важливих проблем становлення підприємництва в Україні.

Головними напрямками науково-дослідної роботи вважається групова критика фінансового стану компаній гірничо-металургійної гілки; організаційно-народногосподарського пристрою муніципального регулювання промислового виготовлення в трансформаційний період. Підсумки науково-дослідної роботи педагогів кафедри та учнів значною мірою впливають на підняття якості підготовки бакалаврів і професіоналів всіх напрямів підготовки.

Регулярно кафедра проводить науково-методичні семінари, на засіданнях яких розглядаються важливі питання фінансового становлення передових компаній, шляхи збільшення віддачі їх роботи, спосіб проведення наукових вивчень, досягнутих підсумків.

Кафедра фінансів та кредиту

До навчального процесу залучаються керуючі спеціалісти банків, які діють на кафедрі за сумісництвом. Колектив кафедри з метою збільшення якості навчання:

- проводить цілеспрямовану методичну роботу;

- використовує сучасні форми вивчення;

- промишляє читання скрутно-дискусійних лекцій;

- проводить заняття з впровадженням фактичних обстановок в банківській справі;

- розробляє завдання згідно рішенню проблемних ситуацій;

- впровадження структурно-закономірних схем.

На кафедрі регулярно оновлюються лекційні курси, практична література а самостійна робота.

Педагоги кафедри раз на рік приймають участь у науково-методичних конференціях інституту згідно питань поліпшення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів, братимуть участь у науково-дослідній роботі.

Кафедра менеджменту та маркетингу.

Інститут-ділового-адміністрування, ІДА

Отже, ІДА – пріоритетний навчальний заклад, що проводить підготовку майбутніх спеціалістів на вищому рівні, надає їм необхідні практичні та теоретичні знання для того, щоб вони були конкурентоспроможними на ринку праці.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!