Роздрукувати сторінку

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, ДМІТНМ

« Назад

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини - це вищий навчальний заклад недержавної форми власності, який надає освітні послуги. Ліцензія, що була надана Державної Акредитаційною комісією України. Відповідно до цієї ліцензії заклад може надавати послуги та знання для здобуття спеціалістами вищої освіти. Фахівці можуть здобути знання на таких спеціальностях: лікувальна справа та стоматологія.

Дніпропетровський-медичний-інститут-традиційної-і-нетрадиційної-медицини, ДМІТНМ

Контакти Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17, корп.4, каб. 39.

Телефон: (56) 370-24-45.

Сайт: medinstitut.dp.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Дніпропетровський-медичний-інститут-традиційної-і-нетрадиційної-медицини ДМІТНМ

Навчальний процес в ДМІТНМ

Навчання в інституті проводиться на платній або контрактній основі відповідно за кошти фізичних або юридичних осіб.

Навчання проводиться відповідно до міжнародних стандартів а також стандартів, які встановлені в Україні та затверджені Міністерством освіти та науки та Міністерством охорони здоров'я.

В 1996 році Міністерством охорони здоров'я навчальному закладу було надано 3 рівень акредитації. В даний час це один із провідних навчальних закладів, який надає медичну освіту.

Основною метою освітньої діяльності є поєднання державного стандарту підготовки лікарів для того, щоб опанувати найбільш правильні методи традиційної та нетрадиційної медицини. Адже, близько 30 відсотків усього населення звертаються до лікарів, які мають знання народної медицини.

Освітній процес забезпечують 24 педагоги, які є докторами науки та 57 педагогів, які є кандидатами наук. Кожний із педагогів знаходить свій індивідуальний підхід до кожного студента, адже кожен має свої особливості.

Система виховання в інституті включає:

- проведення практичних занять у зменшених групах;

- читання лекцій з впровадженням передових технічних засобів вивчення;

- проведення науково-фактичних семінарів із залученням провідних фахівців з держав СНД і з-за кордону;

- студенти приймають участь у виконанні науково - дослідних справ згідно наступним роллю у праці наукових конференцій;

- участь в змаганнях на придбання інтернаціональних грантів і премій;

- стажування в профільних установах СНД.

На сьогодні в університеті здобувають освіту понад 5000 студентів. Університет плекає як національні кадри, так і фахівців для ряду країн Європи, Америки, Азії та Африки. На факультеті іноземних студентів проводиться підготовка фахівців із 43 країн. Іноземці, а це понад 500 студентів, не тільки з радістю ідуть до нас на навчання, але й на практику і стажування. Студенти навчаються не лише українською, але й англійською та російською мовами.

Щорічно в університеті захищається 5-8 докторських та 20-25 кандидатських дисертацій, реєструється 40-50 патентів, проводиться 10-15 Всеукраїнських науково-практичних конференцій та з'їздів з міжнародною участю, регулярно видається 3 науково-практичні журнали, які є спеціалізованими виданнями ВАК України. Багатолітнє науково-ділове міжнародне співробітництво забезпечило університету високий рейтинг за кордоном.

Матеріально-технічна база ДМІТНМ

Навчальний заклад має потужну матеріально технічну базу, до якої входять навчальні корпуси, лабораторії, спеціалізовані лабораторії, де студенти можуть виконувати всі необхідні завдання для опанування практичними навичками.

Центром навчального процесу є бібліотека. Вона має велику кількість примірників, до якої входять методична література, різноманітні посібники, спеціалізована література. Також кожного року інститут передплачує нові медичні і посібники та періодичну літературу. Кожного оку фонд бібліотеки поповнюється та оновлюється.

Спеціальності Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Підготовку фахівців на медичному факультеті проводять за фаховими спрямуваннями “Лікувальна справа” та "Стоматологія".

Студенти, які отримають спеціальність “Лікувальна справа”, поглиблено вивчають хірургічні й внутрішні хвороби, акушерство та гінекологію, інфекційні захворювання, клінічну фармакологію та імунологію, анестезіологію.

Випускники факультету, які навчались за спеціальністю "Лікувальна справа" після проходження інтернатури отримують лікарські спеціальності: терапевт, хірург, невропатолог, психіатр, окуліст, акушер-гінеколог та інші.

Термін навчання за спеціальністю "Лікувальна справа (без урахування інтернатури) – 6 років.

Випускники факультету, які навчаються за спеціальністю стоматологія отримують кваліфікацію лікарів-стоматологів загальної кваліфікацію. В інтернатурі проводиться спеціалізація з хірургічної, терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології.

Термін навчання за спеціальністю Стоматологія – 5 років.

Виховна робота ДМІТНМ

Виховна робота серед учнів орієнтована на відновлення духовності та державної культури, ведеться відповідно до розкладу перед управлінням найдосвідченіших педагогів. За всіма курсами зафіксований педагог-куратор.

В ВУЗі створений офіс українознавства, що безперервно оновлює власні експонати. У даному офісі ведуться заняття згідно українознавчих дисциплін. Учні готують експонати і братимуть участь в експедиціях з метою дослідження етнічних звичаїв і стародавніх способів зцілення.

Істотний інтерес надається формуванню індивідуальності доктора та пропаганді здорового способу життя.

В ВУЗі активується, поліпшується студентське самоврядування. Студентський комітет вирішує питання охорони прав учнів і постачання виконання студентами власних обов’язків, формує різні студентські гуртки та клуби згідно інтересам. Так, в закладі працює клуб самодіяльної пісні, формуються футбольна команда і КВН. Часто організовуються вечори відпочинку та виступи художньої самодіяльності.

Отже, ДМІТНМ провідний навчальний заклад, який здійснює підготовку майбутніх висококваліфікованих медичних працівників.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!