Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області \ ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області та їх рейтинг \ 84. Придніпровський гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ПГЕК ВМУРЛ "Україна"

Придніпровський гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ПГЕК ВМУРЛ "Україна"

« Назад

Придніпровський гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"– ВНЗ, що проводить підготовку спеціалістів належним чином. Завдяки досвідченому викладацькому скалу студенти здобувають всі необхідні знання та навички і зможуть буди досвідченими професіоналами своєї справи.

Придніпровський-гуманітарно-економічний-коледж-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини -Україна ПГЕК-ВМУРЛ -Україна

Історія ПГЕК ВМУРЛ "Україна"

Придніпровський гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» започатковано у квітні 2008 року завдяки перетворенню Придніпровського регіонального центру дистанційного навчання, який було відкритого 9 грудня 2003 року.

Придніпровський гуманітарно-економічний коледж - це провідний у місті й регіоні заклад, що проводить підготовку молодших спеціалістів з фінансів, інформаційної діяльності, економіки підприємства й діловодства.

У теперішніх умовах послідовному виході країни з фінансово-економічної кризи в майбутньому структурна реконструкція національної економіки, а також підвищення питомої ваги й ролі малого та середнього бізнесу. Саме в цих аспектах будуть започатковуватися нові робочі місця. Тому, потреба в економістах та управлінцях, які в змозі сполучати кілька функцій управління підприємством, наростатиме. Саме тому, маючи на меті покращити конкурентоспроможність випускників на ринку праці, навчальний заклад робить акцент на підготовці фінансистів, економістів, аналітиків й офіс-менеджерів для діяльності передусім у малих й середніх підприємствах.

Крім того, міжнародна та національна систематизація професій надають наявність в керівного персоналу малого й середнього бізнесу освіти на рівні молодшого спеціаліста.

Тому, зі важливою мірою упевненості можна визнавати, що випускники будуть жаданими та досвідченими на ринку праці.

Університет «Україна» постійно інвестує в гуманний капітал, примножує високі показники кадрового забезпечення навчальної діяльності.

Викладацький колектив коледжу складається з 21 викладача, які працюють у 4 циклових комісіях. При державній вимозі щодо здійснення 25% лекцій професорами вищої категорії в коледжі викладачі вищої категорії та викладачі-методисти проводять понад 60% лекційних занять.

При цьому в відборі кадрів для ВНЗ бажано, щоб педагоги не тільки відповідали державним вимогам до їхнього фаху, а й мали похвальний практичний досвід роботи за спеціальністю.

Тому майбутніх спеціалістів у коледжі підготовляють викладачі, котрі не тільки майстерно володіють теоретичними знаннями, а й затвердилися як керівники, фахівці, успішні бізнесмени, консультанти.

Їм дійсно є що дати студентам, і вони це з натхненням роблять. Професійність, старання та соціальна відповідальність викладачів – 3 кити, на яких ґрунтується якість освіти у закладі.

Контакти ПГЕК ВМУРЛ "Україна"

Адреса: м. Нікополь, вул. Дружби, 10 а.

Телефон: (0566) 69-16-0.

Сайт: http://nikopol.vmurol.com.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Придніпровський-гуманітарно-економічний-коледж-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини -Україна

Діяльність Придніпровського гуманітарно-економічного коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Старання колективу коледжу направлені на:

1. Допомога створенню єдиної інформаційної сфери освіти, умотивованої потреби в неперервній освіті на всіх етапах життя, навчання й розвитку людини – від навчання у Коледжі до післядипломної освіти й самоосвіти у процесі фахової та службової діяльності.

2. Запровадження багатонадійних та ефективних технологій, форм й методів навчання, стабільне поновлення інформаційних ресурсів, розвиток у студентів досконалих знань, умінь й навичок у сфері інформаційних систем та технологій.

3. Участь у здійсненні прикладних й ґрунтовних досліджень за програмами наукової роботи.

Придніпровський-гуманітарно-економічний-коледж-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини -Україна, ПГЕК-ВМУРЛ -Україна

Матеріально-технічна база ПГЕК ВМУРЛ "Україна"

За всі роки функціонування колективом коледжу сформовано матеріально-технічну й інформаційну бази, достатні для навчання ліцензованого обсягу складу студентів.

У тривалому користуванні ВНЗ знаходиться окрема будівля, оснащені лекційні аудиторії, предметні кабінети та лабораторія інформатики й комп'ютерної техніки, чисельні й якісні рекомендації яких співвідносяться з навчальними планами й вимогами ліцензування й акредитації. Навчальний комп'ютерний парк коледжу налічує 24 комп'ютери (на 100 студентів припадає 12 комп'ютерів при 6 за вимогами ліцензування). В користуванні викладачів й студентів – сучасна оргтехніка й технічні зразки навчання.

Бібліотека коледжу нараховує 14 000 примірників із всіх предметів, що опановують студенти (з них близько семи тисяч навчальних посібників та підручників, понад п’ять тисяч одиниць наукових видань, 18 періодичних видань, близько двох тисяч найменувань).

Всякий студент має власний комплект навчальних посібників і підручників із всіх дисципліни на термін її вивчення (що втричі вище від норми, визначеної умовами ліцензування). Інформаційне оснащення кожної зі спеціальностей у коледжі добавляється 4-5 професійними періодичними виданнями, перспективою використання ресурсами Інтернет.

Не перший рік ВНЗ вивчає думку прихованих споживачів наших освітніх послуг. Тепер вони потребують доступності, атрибуту знань, можливості здобути їх у всеосяжному обсязі й в найкращий термін, аби щонайшвидше користатися ними у подальшій роботі.

Здобувши диплом молодшого спеціаліста, бажають одразу «відпрацювати» свої інвестиції. Якщо через певний час у них постане потреба в майбутньому кваліфікаційному рівні, зможуть продовжити навчання в Університеті «Україна» за програмою бакалавра, а у наступному – магістра.

Повноцінній навчальний заклад може – і зобов'язаний – надавати студентам потенційну можливість здобути якісні знання, вміння й навички за здобутою спеціалізацією. Кадровий, матеріально-технічний, інформаційний й науково-методичний потенціал коледжу є запорукою виконання студентами свого права на якісну освіту.

Але теперішня освіта – це певною мірою творче співробітництво навчального закладу та студента, при цьому чимало залежить від охоти й уміння вчитися самого студента, його настійливості та старанні.

Цінним фактором успішності навчальної праці студента є також підтримка в родині й трудовому колективі, де він працює, створення йому належних умов. Винятково це стосується студента-заочника. Отже, гармонійне поєднання зусиль коледжу, студента, його родини та трудового колективу – потрібна та достатня умова формування спеціаліста панівного класу.

Тому, Придніпровський гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"– ВНЗ, що проводить підготовку спеціалістів належним чином. Завдяки досвідченому викладацькому скалу студенти здобувають всі необхідні знання та навички і зможуть буди досвідченими професіоналами своєї справи.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!