Роздрукувати сторінку

Криворізька філія Європейського університету, КФ ЄУ

« Назад

Криворізька філія Європейського університету – це один із перших приватних вузів з багатогалузевою будовою, мережею філій у 25 містах України.

Криворізька-філія-Європейського-університету КФ-ЄУ

Контакти Криворізької філії Європейського університету

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 55.

Телефон: (056) 404-48-47.

Сайт: http://krivrig.e-u.in.ua.

Електронна пошта: [email protected]

КФ-ЄУ

Історія КФ ЄУ

Зараз, на маршруті до Європи Україна вимагає досвідчених спеціалістів Саме таких фахівців готує КФ Європейського університету, що створена у 1997 році.

Освітні центр було засновано 1997 року родиною вчених - Тимошенком Іваном Івановичем та його дружиною Зоєю Іванівною й їх донькою Оленою Іванівною.

Впродовж 18 років діяльності університету родиною Тимошенка І.І. винайдено сучасний ВНЗ, у якому викладає понад 1600 науково-педагогічних професіоналів, з яких практично половина має учені ступені та звання. Одночасно із студентами і випускниками І. І. Тимошенко витворив близько 50 вдало діючих підприємств.

КФ Європейського університету – це винятковий навчальний заклад, який впевнено йде до стереотипів освіти країн Європи та завзято ступає у Болонський процес, роблячи достойні внесення до справи підняття атрибуту національної освіти. Це один з початкових недержавних університетів України, лауреат та дипломант багатьох конкурсів, член Міжнародної Асоціації університетів, акцій й рейтингів, направлений на інноваційний розшук теперішнього сутності освіти.

В навчальному закладі працює досвідчений, творчий, сучасний колектив, який має сучасні наукові погляди й суб'єктивний підхід до будь-якого студента.

Керує філією доктор філософії, кандидат технічних наук, доцент Д. В. Доровський.

Криворізька-філія-Європейського-університету

Факультети Криворізької філії Європейського університету

В університеті функціонують два факультети:

- економіки та менеджменту;

- інформаційних систем і технологій.

Головна задача кафедри – підготувати випускників до окремого прийняття фінансових рішень на мікро- й макрорівнях економіки, галузі міжнародних фінансів завдяки оптимізації співвідношення навчально-методичної й наукової роботи.

Фахівці напряму «Менеджмент і адміністрування» зможуть:

- посідати посади в органах державного управління, в обласних і районних держадміністраціях, місцевого самоврядування;

- утверджувати та здійснювати контроль за міжнародними зв’язками підприємства;

- проводити вплив на представництва фірм чи керувати ними, та спільні підприємства.

Основна задача кафедри — готувати фінансистів-аналітиків, бухгалтерів-практиків й професіональних банкірів з ґрунтовними знаннями й практичними уміннями, що необхідні для роботи в перемінному ринковому середовищі.

Кафедра тісно веде співпрацю з школами міста, проводячи керівництво Малою Академією наук та Євронаукою.

Кандидати наук, що викладають на кафедрі, створюють філософський й суспільне світосприйняття студентів, удосконалюють іншомовне мовлення й правові знання.

На факультеті інформаційних систем і технологій проводиться підготовка спеціалістів з напряму «Комп’ютерні науки» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Підніжжям навчально-методичної роботи педагогів кафедри є дійова організація самостійної роботи студентів з застосуванням новітніх комп’ютерних технологій майже з усіх дисциплін. Студенти можуть працюючи у комп’ютерних класах, застосовувати ресурси Internet.

Чимала увага наділяється науковій роботі студентів. На кафедрі діють предметні гуртки.

Кафедра також проводить соціально-гуманітарну підготовку студентів, що направлена на створення світогляду студентів, здобуття здібностей розв'язувати соціальні проблеми у своїй діяльності.

Навчання іноземних мов проводиться з засновуванням новітніх дидактичних комплексів, що постачають розвиток всіх стилів іноземного мовлення.

Одне з основних завдань методичного забезпечення навчального процесу – запровадження електронно-обчислювальних машин при розучуванні навчальних дисциплін, вміння використовувати комп’ютерну техніку студентами, тому в навчальному процесі використовуються три комп’ютерні класи з найновішими ПК, які поєднані у комп’ютерну мережу й мають доступ до мережі Internet.

Криворізька-філія-Європейського-університету, КФ-ЄУ

Матеріально-технічна база Криворізької філії Європейського університету

Загальний фонд для забезпечення студентів лекціями, семінарами, практичними та лабораторними заняттям накопичує: поточні й навчальні аудиторії, лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи, лабораторії фізики та лабораторія мікропроцесорної техніки.

Навчальний процес проводиться за програмами та планами, що розроблені провідними українськими ученими з врахуванням програм подібних закордонних навчальних закладів, які затверджені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

А навчальному закладі також є бібліотека, де зосереджена вся необхідні література для викладачів та студентів. Сере неї: навчальна література, методичні посібники, наукова література.

Для занять з фізичної культури є спортивний комплекс.

Теперішній зміст освіти, інноваційні фігури у навчальному процесі з вживанням комп'ютерних технологій та тренінгових штампів занять надають змогу готувати фахівців рівня європейських шаблонів.

У 2005 році КФ Європейського університет став переможцем X Українського національного конкурсу з якості та був нагороджений сертифікатом «Визнання досконалості в Україні».

Отже. Криворізька філія Європейського університету – провідний навчальний заклад, що здійснює підготовку майбутніх досвідчених спеціалістів з економічних та комп’ютерних галузей.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!