Роздрукувати сторінку

Нікопольська філія Європейського університету, НФ ЄУ

« Назад

Нікопольська філія безперервно розширює взаємозв'язки з публічними установами, районними органами влади, іншими навчальними закладами, вступає в Асоціацію навчальних закладів недержавної форми власності в Дніпропетровській області.

Нікопольська-філія-Європейського-університету НФ-ЄУ

Контакти НФ ЄУ

Адреса: Корбута 1а, Нікополь.

Телефон: 63-80-49.

Сайт: http://nikopol.e-u.in.ua.

Електронна пошта: [email protected]

Нікопольська-філія-Європейського-університету, НФ-ЄУ

Історія Нікопольської філії Європейського університету

Європейський університет вважається одним з перших найвищих навчальних закладів новоспеченого покоління, зробленого в суверенній Україні і націленого на підготовку економістів, фінансистів і професіоналів системотехніків згідно з Європейськими та світовими стандартами.

Навчальний заклад та його факультети в містечках України ліцензовані Міністерством освіти та науки та акредитовані в IV рівень.

Зараз Нікопольська філія добула значимий престиж посеред освітніх та ділових кіл містечка. Випускники і займають серйозні посади в міських багатообіцяючих підприємствах, компаніях і організаціях.

З 2004 року безперешкодно відкрито відділ підготовки учнів у відділенні Бізнес – коледжу за спеціальністю "Економіка і підприємництво".

Органом студентського самоврядування відділення вважається студентський парламент, верховним органом студентського самоврядування – Суцільні збори учнів відділення.

Нікопольська філія виконує підготовку згідно програм освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст.

Загальна кількість студентів, що навчається у філії становить близько чотирьохсот студентів. Освітня активність філії виконується відповідно до Ліцензії МОНУ від 04.02.2010 року.

Спеціальності Нікопольської філії Європейського університету

Нікопольська філія Європейського університету проводить підготовку за 2 основними галузями знань й 2 напрямками:

- «Менеджмент»;

- «Інформаційні управляючі системи та технології».

Проводиться підготовка молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства».

За всю історію Європейський університет у місті Нікополі став ведучим центром виховання, науки й культури Нікопольського регіону.

За весь період функціонування з нього випустилося близько 3 тисяч спеціалістів, з них 61 фахівець з відзнакою.

Матеріально-технічна база НФ ЄУ

Нікопольська філія володіє новітньою матеріально-технічною базою для забезпечення якісної підготовки фахівців. Заняття ведуться в передових кімнатах і спеціально обладнаних комп'ютерних класах. Величезне значення приділяється застосуванню в навчальному процесі комп'ютерної та організаційної техніки. У навчальному процесі вживається інноваційне програмне постачання, інноваційні книжки, а ще ділові комп'ютерні ігри, які допомагають учню краще вивчити дану тему або який був використаний.

У Нікопольській філії безперервно поліпшуються форми і способи вивчення, широко використовуються інформаційні технології, автоматизовані програми контролювання знань, освоюються організаційні форми добірної і цільової підготовки професіоналів.

Нікопольська філія володіє бібліотекою, в фондах якої є наукова, навчальна, навчально-методична література, наукові та періодичні видання, художні творіння.

Навчальний процес в Нікопольській філії Європейського університету

Величезне значення приділяється вдосконаленню навчального процесу: впроваджується модульно-рейтингова система, її організація, безперервно модернізується навчально-методичне постачання, формуються електронні варіанти конспектів та лекцій, впроваджуються новітні технології вивчення. Виховання ведеться згідно міжнародним освітнім стандартам, контроль освітнього процесу здійснюється за допомогою обопільних відвідувань лекцій, семінарів і фактичних занять.

Підняття якості з підготовки спеціалістів віднесено до Нікопольської філії пріоритетним завданням, що передбачає введення інноваційних технологій вивчення, комп'ютеризацію та інформатизацію, залучення учнів до різних форм науково-дослідної роботи, придбання теоретичних та фактичних знань.

Навчальний та виховний процес пов'язаний з науково-дослідної та інноваційної діловитістю. Учні братимуть участь у наукових конференціях, форумах, Всеукраїнських олімпіадах.

Фактична підготовка професіоналів ведеться відповідно до навчальних програма. Учні денної форми проходять навчальні, виробничу та переддипломну практики.

У процесі вивчення учні виконують дуже багато курсових робіт, які на 100% мають виробничу спрямованість з урахуванням профілю підготовки в прийдешній фаховій діловитості. Найкращі роботи відправляються на змагання, а ще заслуховуються, як звіти на студентських наукових конференціях. Величезну чисельність дипломних планів і справ провадиться згідно важливих тем, на підставі науково-дослідної роботи та виробничої практики, а ще з урахуванням інтересів компаній і організацій.

У Європейському університеті безперервно ведеться прогноз попиту на випускників у різних сферах діловитості, досліджуються відгуки про їхній праці.

Отже, можна із упевненістю сказати, що Нікопольська філія Європейського університету забезпечує підприємства та міста Нікополя досвідченими спеціалістами в області інформаційних технологій, фінансів, менеджменту. Наслідку багаторічної, різнобічної діяльності університету створили йому гідне, авторитетне ім'я.

З повагою ІЦ "Totallynicki"!